Arrangement

Overfladebehandling af murværk - puds inkl. saneringspuds, imprægnering, maling etc.

Torsdag d. 13. marts 2014

Kl. 19:30 - 21:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Herved indbydes alle interesserede til foredragsarrangement om

Overfladebehandling af murværk – puds inkl. saneringspuds, imprægnering, maling etc

IDA, Kalvebod Brygge 31, 1606 København V torsdag den 13. marts 2014 kl. ca. 19.30 (efter generalforsamlingen) - 21.30

Som skønsmand ser men ofte problemer med afskallende puds, revner, misfarvning, saltudblomstring og afskallende maling.

Indlæggene ved mødet orienterer om, hvad der kan opnås af fordele (og ulemper) ved forskellige former for overfladebehandling på murværk, og hvor man især skal være opmærksom ved projektering og udførelse. Særligt vigtigt er det ofte, hvor stort fugtindhold, der kan accepteres, når overfladebehandlingen udføres, og hvordan dimensionsændringer i underlaget, fx i form af svind i materialet eller forskelligt svind i sammensatte konstruktioner, kan medføre skader.

Der vil i indlæggene blive fokuseret særligt på, hvordan man som skønsmand kan undersøge skader på murværk, herunder hvilke metoder der er til at finde årsagen til skaderne og eventuelt afgøre, hvornår skaden er sket. Herunder omtales hvordan forskellige forhold kan undersøges in situ og ved laboratorieprøvning, og hvordan tingene dokumenteres.
Endelig vil der blive orienteret om muligheder for udbedring.

Der vil blive indlæg af 2 erfarne eksperter på området: Keld Egholm, Egholm Rådgivende Ingeniører og civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen, Bunch Bygningsfysik.

Deltagelse er gratis.

Tilmelding på ida.dk – arr.nr. XXXX

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 13. marts 2014

Kl. 19:30 - 21:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

10. marts 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

47


Arrangementsnr.

310228


Arrangør

IDA Syn og skøn