Arrangement

Professionel Projektledelse 2 - København

Fra mandag d. 02. februar 2015. kl 17:00

Til mandag d. 27. april 2015. kl 21:00

Fra 7.500 kr.

 

Beskrivelse

PP2: Fundamentet for lederskab.

Som projektleder er det selvfølgeligt vigtigt at kunne anvende de ledelsesmæssige styringsredskaber, som er nødvendige for, at strukturere og styre gennemførelsen af et projekt. Derfor er hovedfokus på PP1 at udstyre deltagerne med de grundlæggende projektstyringsværktøjer. På PP2 tager vi fat på selve fundamentet for lederskab i form af de psykologiske og sociale kompetencer, som er særligt afgørende for det at kunne fungere i et samarbejde, at kunne navigere i komplekse organisationer, og kunne udøve lederskab i et team. Disse kompetencer refererer man ofte til som ”emotionel og social intelligens”. Mange undersøgelser peger også på, at succes i lederskab primært kan henføres til ledere, som er dygtige til at anvende deres emotionelle og sociale kompetencer, og at det er, noget som er direkte målbart på resultatskabelse og bundlinje. På PP2 ser vi nærmere på en række af de emotionelle og sociale kompetencer, som kan styrke dig og give dig større gennemslagskraft i dit virke som projektleder.

Det du blandt andet vil få med dig fra kurset er:

• En større viden om emotionel og social intelligens og den betydning, disse kompetencer har
• Indsigt i psykologiens sammenhæng mellem tanker, følelser og adfærd og hvordan følelser udgør kernen i resonant lederskab.
• Større indsigt i menneskelig adfærd, herunder din egen, i samarbejdsrelationer, illustreret ved anvendelse af Belbins teamroller.
• Indsigt i hvordan man sammensætter en projektorganisation, som har organisatorisk gennemslagskraft, og herunder hvilke interessenter der kan styrke ledelsen af forandringer.
• Kendskab til metoder og principper, som kan styrke din kommunikation i forhold til projektets interessenter, herunder kommunikation med styregruppen.
• Større forståelse for, hvordan man leder mennesker i forandringssituationer, og herunder hvordan man kan forholde sig til den modstand man møder.

Kurset afsluttes med IDA’s projektledereksamen, der ligger på sidste aftenkurset. Eksamen består af to dele. Den første del er en times multiple choice eksamen uden hjælpemidler, der dækker teori fra både PP1 og PP2. Den anden del er en skriftlig og mundtlig fremlæggelse af et af værktøjerne fra PP1.

Som deltager på aftenkurset skal du påregne et par timers forberedelse mellem hvert kursusmodul. Og derudover skal du afsætte tid til eksamensforberedelse mellem 5. og 6. Kursusaften.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har deltaget i IDA PP1 inden du deltager på PP2, da der eksamineres i teori fra PP1.  

Underviser
Steen Rassing, certificeret PRINCE2 træner, NLP træner og coach. Han har arbejdet med projekter i mere end 15 år som projektleder, afdelingsleder, konsulent og underviser. Steen har fået excellente evalueringer på tidligere IDA Lederforum kurser.

Alle kursusdatoerne ses her:

2. februar 2015
23. februar
9. marts
23. marts
13. april
27. april

Obs! Bindende tilmelding

Ved tilmelding til begge kursusforløb professionel projektledelse 1 og 2 spares der 2000 kr. i deltagergebyr - se arr.nr. 311009.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra mandag d. 02. februar 2015. kl 17:00

Til mandag d. 27. april 2015. kl 21:00


Pris

Firmamedlem

7.500 kr.

Medlem af arrangør

7.500 kr.

Ledig

7.500 kr.

Medlem

7.500 kr.

Seniormedlem

7.500 kr.

Studiemedlem

7.500 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

9.000 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

9.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

11.000 kr.

Tilmeldingsfrist

28. januar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

20


Ledige pladser

17


Arrangementsnr.

310927


Arrangør

IDA Lederforum


Medarrangører

IDA Young Professionals