Arrangement

Risiko for skybrud og muligheder for forebyggelse

Torsdag d. 21. februar 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

 

Herved indbydes alle interesserede til  

Møde i Selskab for Syns- og Skønmænd

   

Risiko for skybrud og muligheder for forebyggelse

 

Torsdag den 21. februar 2013 kl. 19.00 - 21.00

IDA, Kalvebod Brygge 31- 33, 1780 København K

 

På mødet vil Inge Faldager, Seniorkonsulent, Rørcentret, Teknologisk Institut, Tommy Bunch- Nielsen, Teknisk direktør, Bygge- og Miljøteknik samt Peter Schjørmann Thorsen, civilingeniør, COWI og Jeppe Sikker Jensen, senior specialist, COWI orientere om de nyeste erfaringer med:

 

1.     Generelle ændringer i hyppighed og intensitet af kraftige regnvejr, stigende vandstande i hav og vandløb i forbindelse med kraftig nedbør, nedsmeltning af "Grønland", storm og lignende, samt mulighederne for at forudsige, hvor det går mere eller mindre galt.

 

2.     Hvilke særlige hensyn kræver de kraftige regnskyl ved udformning af tage, i forhold til inddækningshøjder, ovenlys, tagbrønde, udspyere og lignende.

 

3.     "Klimasikring af bygninger”, tiltag på bygningskonstruktionen, der kan være med til at klimasikre en ejendom, samt de nye regler for højvandslukker.

 

4.     Hvad der sker, når det går galt, og hvordan begrænser og udbedrer man skader.

 

Tilmelding senest 20. februar 2013

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 21. februar 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

20. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

26


Arrangementsnr.

996683


Arrangør

IDA Syn og skøn