Arrangement

Skibes stabilitet

Gennem mange århundreder har skibes stabilitet været et emne til stor fascination for mange.

Mandag d. 05. oktober 2015

Kl. 16:30 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Gennem mange århundreder har skibes stabilitet været et emne til stor fascination for mange. 
Udover skibets overlevelse – god og tilstrækkelig stabilitet både i intakt samt skadet tilstand – har stabiliteten stor indflydelse på skibets bevægelser samt dets manøvreevne.  Det er derfor et af de vigtigste områder indenfor både design og operation af skibe – og det er til stadighed et relevant område. Emnet skibsstabilitet vil ved aftenen arrangement blive behandlet og illustreret af dem der til daglig arbejder indenfor området – regeludvikling, klassifikation, design og konstruktion, udstyr samt operationelt om bord på skibene vil blive berørt.

Program

16:30 Introduktion
v/Marie Lützen, Syddansk Universitet

16:30 - 17:00
 Stabilitetsnetværk under IDA Maritim
v/ Preben Hagelskjær Lauridsen, OSK-ShipTech A/S 

Under IDA Maritim blev der i 2006 etableret en netværksgruppe med henblik på at fremme erfaringsudveksling og samarbejde mellem skibsingeniører, der arbejder med stabilitet af skibe og offshore konstruktioner i det daglige. Selve netværket og dets arbejde præsenteres – der gives eksempler på forskellige emner, der har været gennemgået og diskuteret.

17:00 - 17:30
 Den overordnede situation indenfor IMO og EU på stabilitetsområdet
v/ Erik Tvedt, Søfartsstyrelsen

Skibes stabilitet er et af de emner der fylder en del på agendaen i IMO, og EU Kommissionen har i øjeblikket valgt at fokusere sin og dermed EU systemets indsats i IMO på dette område. Indlægget vil fokusere på den politiske prioritering på stabilitetsområdet og på hvilke forventninger der er til den videre udvikling på det overordnede plan.

17:30 - 18:00
 Udvikling af nye intaktstabilitetskriterier hos IMO
v/ Anna Bruns, Søfartsstyrelsen

De nye intaktstabilitetskriterier har været under udvikling de sidste 5 år og den tekniske del forventes afsluttet næste år. De nye kriterier, såkaldt "second generation intact stability criteria", skal tage højde for dynamiske stabilitets fænomener såsom parametrisk rullning, for høje accelerationer og tre andre slags dynamisk stabilitetsforhold i en tre trins raket. Oplægget giver indblik i den aktuelle status og hvilken indvirkning de nye kriterier vil have.

18:00 - 18:30  Forfriskning

18:30 - 19:00
Lækstabilitetskrav – Passagerskibe
v/ Henrik Erichsen, Lloyds Register

Lækstabilitetskravene for passagerskibe er gennem tiderne været til gennemsyn mange gange – ikke pga. antallet af ulykker, men pga. de store konsekvenser sådanne ulykker kan afstedkomme.
De probabilistiske regler dikteret i SOLAS2009 er generelt accepteret, men der er på nuværende tidspunkt betænkeligheder omkring reglernes betydning for passager og RORO skibe. Præsentationen vil give en gennemgang af lækstabilitetskravene for passagerskibe herunder de seneste ændringer samt deres betydning. Herudover præsenteres resultater fra et projekt med mindre danske ROPAX skibe.

19:00 - 19:30

Skibsstabilitet – Om bord på skibet
v/Signe Jensen, SIMAC

I indlægget præsenteres det praktisk arbejde med stabilitet om bord på skibet – hvilke parametre kan styrmanden bruge for at forbedre stabiliteten, og hvordan foretages beregningerne.  Præsentationen illustreres med cases fra undervisningen på SIMAC - herunder eksempler med ballastvand, vindkriterier, lastning/losning, heavy lift osv.

19:30 - 20:00 Diskussion og afslutning

Arrangementet afvikles i samarbejde med Skibsteknisk Selskab.


Få tilsendt nyhedsbrev fra IDA Maritim og bliv opdateret på vores mange tilbud om spændende arrangementer.
Det er gratis og du kan til enhver tid opsige dit abonnement kvit og frit. TILMELD DIG NU

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 05. oktober 2015

Kl. 16:30 - 20:00


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

05. oktober 2015 - kl. 14:00


Antal pladser

65


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

314752


Arrangør

IDA Maritim