Arrangement

Skibsklarerergården i Helsingør

Besøg på Helsingørs bedst bevarede købmands- og skibsklarerergård med efterfølgende frokost hos Madam Sprunck

Helsingør

Tirsdag d. 08. marts 2016

Kl. 11:00 - 13:30

Fra 315 kr.

 

Beskrivelse

Strandgade 91 er Helsingørs bedst bevarede købmands- og skibsklarerergård fra sundtoldstiden, som var Helsingørs første store velstandperiode. Huset stammer fra det 16. århundrede, men har fået sin nuværende form i 1780 og de følgende årtier, og har siden stået så godt som uforandret helt op til vore dage.

Stueetagen med butikslokale og skipperstue, samt den fornemme skibsklarererbolig på hovedetagen er gennemgribende restaureret af Nationalmuseet i 1993 for private midler, og et besøg i huset er som at komme 150 år tilbage i tiden.

I stueetagen er der butik og skibsprovianteringsforretning, grundlagt i 1809 af købmand Christian Simmelkier som "udsalg til Skibscapitainer", og stort set uforandret siden 1820'erne.

Her findes også i dag alt, hvad der kunne friste en sømand: urtekram, den berømte Helsingør-hue, sejldug, tovværk, søkort m.m, krydderier, vin, skibsøl, hollandsk genever og lokal brændevin.

Ved siden af butikken ses skipperstuen, hvor søfolkene kunne indtage et beskedent måltid med en dram til. I "contoiret" står den store firemandsskrivepult, for her vises hvordan klarererkontoret så ud i midten af 1800-tallet.

På første sal er skibsklarererens private lejlighed retableret og viser, hvordan et velstående borgerhjem i Helsingør så ud mellem 1790 og 1850. Øverst ses et lokale fra skipperherbergets tid. Her kunne søfolkene overnatte i tilfælde af længere ophold på grund af forretninger eller skiftende vejr.

- O -

Helsingør var i flere århundreder berygtet og verdensberømt for sin særegne Øresundstold, en afgift, som hvert skib, der passerede Øresund, måtte betale til den danske konges egen kasse (senere til den danske stat). Til at begynde med var det en simpel skibsafgift, hvor alle skibe pålagdes en ensartet afgift på én guldnobel. Senere fandt man på at afkræve lastetold og værditold, hvor det var skibenes last af varer, der var afgørende for, hvor stort et toldpligtigt beløb, der skulle betales. At de danske konger kunne gennemtvinge og opretholde denne told, lå dels i deres voksende magt, især over for de overmægtige og kapitalstærke hansestæder, og dels i at selve skibsfarten gennem et så vigtigt stræde som Øresund til det givtige Østersømarked støt voksede. At sundtolden kunne holde sig helt op til 1857 skyldtes nok, at den indgik som et led i storpolitiken. De forskellige søfarende nationer spillede den simpelthen ud mod hinanden og undte ikke konkurrenterne fordelene ved dens afskaffelse.
At Øresundstolden samtidig gjorde Helsingør til en af landets rigeste købstæder skyldtes udelukkende den handel, der fulgte i kølvandet på de mange skibe, der måtte gøre et ufrivilligt ophold ved sundtoldsbyen.
Skibsklarererne var folk, der optrådte som kommissionærer for de fremmede skibskaptajner og betalte Øresundstolden, altså klarerede for dem, så de ikke selv behøvede at foretage denne besværlige forretning på Øresunds Toldkammer, der indtil 1859 lå længere henne i Strandgade (nr. 97). Men det var ikke det eneste skibsklarereren levede af. Medens han klarede papirarbejdet for kaptajnen, kunne denne passende benytte lejligheden til at proviantere hos skibsklarereren, som derfor ofte kunne drive en givtig købmandshandel som her i huset. Desuden kunne kaptajnen overnatte i skipperherberget ovenpå og indtage et beskedent måltid mad og en genever i skipperstuen og kontoret ved siden af butikslokalet.

 

- O -

 

Ved ankomst får vi en introduktion og deles derefter op i 2 hold, som vises rundt i hele huset. Efterfølgende skal vi have frokost hos Madam Sprunck.

- O -

Prisen omfatter udover rundturen på Skibsklarerergprden og frokost hos Madam Sprunck også besøg på egen hånd på de 3 andre museer: Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet og Flynderupgård Museet.

 

Arrangementsopretter: Jens R. Rasmussen, 24 40 87 22

 

Praktisk Info

Hvor

Skibsklarerergaarden

Strandgade 91

3000 Helsingør


Hvornår

Tirsdag d. 08. marts 2016

Kl. 11:00 - 13:30


Pris

Ledig

315 kr.

Medlem

315 kr.

Seniormedlem

315 kr.

Studiemedlem

315 kr.

Tilmeldingsfrist

29. februar 2016 - kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

19


Tilvalg

Ledsager

315 kr.

Arrangementsnr.

316642


Arrangør

Furesø-Egedal Afdeling, IDA Nordsjælland