Arrangement

Slå igennem med dit budskab/Break through with your message. Date changed to 7/5

Slå igennem med dit budskab

Esbjerg

Onsdag d. 07. maj 2014

Kl. 16:15 - 20:00

Fra 50 kr.

 

Beskrivelse

This event will be in english, if any english speaking persons sign up!

English at the bottom.
Hvad end vi vil det eller ej, så er vi alle sælgere. Vi sælger idéer, budskaber, overbevisninger, tillid, faglighed og projekter. Og vores succes i livet er nært beslægtet med vores evne til netop at sælge disse evner, idéer og løsninger.

’Brænd igennem med dit budskab!’ er et introduktionskursus til præsentationsteknikkens værktøjskasse.

Det sætter dig i stand til at:

• identificere og formidle budskabet

• holde strukturerede oplæg

• anvende overbevisende argumenter

• ramme målgruppen

• understøtte budskabet med dit kropssprog

• anvende nervøsiteten konstruktivt

• øge effekten af analoge og digitale medier

Kurset er hjørnestenen i Presentor og vores absolutte favorit.

Gå ikke glip af den hæsblæsende oplevelse, hvor vi udfordrer dine

grænser og hjælper dig med at se publikum i meget klarere lys.

Kurset veksler mellem teori og praksis, så du får mulighed for at

teste værktøjerne in real life - det ved vi giver det maksimale

udbytte!

 

Foredragsholder: Presentor

Tid: 16.20

Lokale: B201

 

ENGLISH VERSION:

Whether we like it or not , we are all salespeople. We sell ideas , messages , beliefs , trust, professionalism and projects. And our success in life is closely related to our ability just to sell these skills, ideas and solutions.
 
' Burn through with your message ! ' Is an introduction to the art presentation tool .
 
It enables you to :
 
• Identify and communicate the message
 
• hold structured presentations
 
• use persuasive arguments
 
• the target group
 
• support the message with your body language
 
• apply nervousness constructive
 
• increase the efficiency of analog and digital media
 
The course is the cornerstone of Presentor and our absolute favorite.
 
Do not miss the fast-paced experience where we challenge your
 
limits and helps you see the audience in a much clearer light.
 
The course consists of theory and practice , allowing you to
 
test tools in real life - as we provide the maximum
 
Returns!
 
 
 
Lecturer : Presentor
 
Time : 16:20
 
Room: B201
 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet Esbjerg

Niels Bohrs Vej 8

6700 Esbjerg

B201


Hvornår

Onsdag d. 07. maj 2014

Kl. 16:15 - 20:00


Pris

Ledig

50 kr.

IDA Engineering Club

50 kr.

Studiemedlem

50 kr.

Medlem af arrangør

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Tilmeldingsfrist

05. april 2015 - kl. 02:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

26


Tilvalg

Ledsager

120 kr.

Arrangementsnr.

309790


Arrangør

Esbjerg Afdeling, IDA Syd