Arrangement

Slutdepot for Risø's radioaktive affald

Torsdag d. 24. november 2011

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Slutdepot for Risø's radioaktive affald

Folketinget har besluttet, at radioaktivt affald fra Risø skal placeres i et slutdepot i Danmark. De væsentlige faktorer for et sådant slutdepot, bl.a. hvordan det skal indrettes og i hvilken type geologi, det kan placeres, er undersøgt. Risikofaktorerne i forbindelse med et udslip fra et depot, både under normale forhold og ved en ulykke er analyseret systematisk. Sideløbende er der sket en regional kortlægning af de geologiske forhold i Danmark, for at finde ca. 20 områder, som kunne være depotlokaliteter.  Blandt disse udpeges bl.a. på baggrund af risikoanalysen 1-3 områder, hvorpå der skal foretages feltstudier før den endelige lokalitet kan udpeges.
På mødet gives en generel introduktion til affald, depotdesign, og mulige geologier. Arbejdet med identifikation af årsager til frigivelse af de radioaktive forbindelser samt metoder til beregning af mulige konsekvenser for depotets naboer over en periode på 100.000 år beskrives.

Indlægsholdere:
Heidi Sjølin Thomsen, Dansk Dekommissionering
Peter Gravesen, GEUS
Hans Gottberg Rømer, COWI
Magdalena Utko, COWI

Lettere forplejning i pausen.

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.

Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18 senest 23. november.
Husk at oplyse din mailadresse, da vi udsender elektronisk evalueringsskema efter mødet.

Arr.nr. 124543

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 24. november 2011

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

23. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

63


Arrangementsnr.

124543


Arrangør

IDA Risk