Arrangement

Solrød Biogas A/S

Virksomhedsbesøg Solrød Biogas A/S og King’s Buffet

Lille Skensved

Torsdag d. 25. oktober 2018

Kl. 15:50 - 21:00

Fra 50 kr.

 

Beskrivelse

Solrød Biogas forvandler restprodukter til grøn energi

Tang
Solrød Biogas skal mindske problemer med lugtgener ved stranden fra tang og alger ved at fjerne materialet og anvende det i biogasproduktionen.
Når man fjerner tang og fedtemøg fra Køge Bugt, så fjerner man derfor også nitrat-ioner og fosfat-ioner fra vandmiljøet. Dermed bliver belastningen af næringsioner i Køge Bugt mindre. Solrød Biogas kan i fremtiden anvende 7.000 t tang om året. Når det sker, vil mængden af kvælstof (N) blive reduceret med 72 % i forhold til målene for Vandområdeplanerne og mængde fosfor (P) vil blive reduceret med 100 %.

Gylle
Landbrug i lokalområdet afleverer omkring 45.000 t husdyrgødning til Solrød Biogas om året. Solrød Biogas leverer 190.000 tons afgasset biomasse tilbage til landbruget.
Når gyllen og de andre restprodukter har været igennem anlægget, så er der afgasset biomasse tilbage. Den afgassede biomasse bliver leveret direkte tilbage til landbruget, hvor det vil blive anvendt som gødning.

Pektin
Når CP Kelco fremstiller pektin og carrageenan, står de tilbage med et restprodukt, som simpelt kaldes pektinrestprodukt. Restproduktet bliver nu brugt til at producere biogas på Solrød Biogas.

Eluat
Eluat eller mælkevalle er et restprodukt fra fremstilling af mælkesyrebakterier.
Chr. Hansen udvikler og producerer fx enzymer, mælkesyrebakterier og naturlige farver. Solrød Biogas modtager eluat fra Chr. Hansen.

Afgasset biomasse
Når Solrød Biogas har omdannet tang, gylle og restprodukter fra industrien til biogas, ligger der endnu et restprodukt tilbage. Denne såkaldte afgassede biomasse har en god gødningseffekt og kan derfor bruges til at sprede ud på marker som alternativ til traditionel kunstgødning og gylle.
Bregentved Gods i Haslev aftager cirka 80.000 tons afgasset biomasse, hvilket svarer til rundt regnet 40 pct. af den samlede mængde af biomasse

Energi
Solrød Biogas producerer omkring 7 millioner m3 biogas om året.
Biogassen forbrændes i en gasmotor og i en gaskedel og som leverer 23 GWh electricitet til elnettet og 28 GWh til fjernvarme.

Besøget GPS koordinater: 55.516139, 12.170121

Besøget varer ca. 2 timer startende med ca. ½ times oplæg og ca. 1 – 1 ½ times rundvisning, tiden der medgår afhænger primært af jeres spørgelyst og kan nogle gange være 2 ½ time.
Kom i udetøj og fodtøj svarende til årstiden og hvis der er lovet regn medbring paraplyer.
Det er tilladt at fotografere overalt på anlægget.

Buffet
Efter besøget på Solrød biogas kører vi til ”King’s Buffet, Københavnsvej 255A, 4600 Køge”, hvor vi kan nyde buffeten.
Prisen omfatter buffeten og en vand, en øl eller vand.

Arrangør: Thormann Madsen mob. 9370 1528

 

Praktisk Info

Hvor

Solrød Biogas A/S

Åmarken 6

4623 Lille Skensved


Hvornår

Torsdag d. 25. oktober 2018

Kl. 15:50 - 21:00


Pris

Studiemedlem

50 kr.

Ledig

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Tilmeldingsfrist

16. oktober 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

22


Ledige pladser

7


Tilvalg

Ledsager

200 kr.

Arrangementsnr.

329011


Arrangør

Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland