Arrangement

Store anlæg i det åbne land – regulering, planlægning og samarbejdsmodeller

Planlovens regler for det åbne land er løbende blevet justeret i forhold til at varetage planlægningsmæssige hensyn ved etablering af store anlæg i det åbne land.

Vejle

Tirsdag d. 11. oktober 2016

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 3.000 kr.

 

Beskrivelse

Planlovens regler for det åbne land er løbende blevet justeret i forhold til at varetage planlægningsmæssige hensyn ved etablering af store anlæg i det åbne land, bl.a. fordi arealkonkurrencen stiger og fordi strukturudviklingen medvirker til at øge ønsker og krav til anlæggenes størrelse og kompleksitet.

Kursets overordnede formål er, at belyse, hvilke muligheder og udfordringer der er i forbindel-se med etablering af store anlæg i det åbne land, herunder anlæg som vindmøller, solcellean-læg, biogasanlæg, erhverv m.v.

Kursets formål er bl.a. at sætte fokus på planlovens og de planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger ved henholdsvis VVM, landzoneadministrationen og lokalplan-værktøjet, herunder også hvordan sammenhængen er til VVM- og miljøgodkendelsespligtige anlæg og SMV.

Der vil ligeledes blive fokuseret på strategimodeller for etablering af de store anlæg, herunder samarbejdsmodeller mellem investorer, lodsejere, politikere, kommunale planlæggere m.fl.

Der vil i kurset blive taget udgangspunkt i en række cases og afgørelser fra Natur- og Miljøkla-genævnet m.fl. i forhold til etablering af bl.a. fælles biogasanlæg, store husdyrbrug med mere end 500 dyreenheder, vindmøller, transformerstationer, solcelleanlæg og lign.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Indføring i planlovens regler og de planlægningsmæssige muligheder og begrænsninger ved etablering af store anlæg i det åbne land. Herunder de planmæssige værktøjer som VVM-redegørelse og -tilladelse, miljøgodkendelse, lokalplan, landzonetilladelse m.v.
  • Proces, strategi- og samarbejdsmodeller ved etablering af store anlæg i det åbne land.
  • Gennemgang af relevante eksempler, cases og afgørelser.

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den seneste viden og erfaringer der foreligger på området. Der fremsendes digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer
- Helle Tegner Anker, professor, Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressource-økonomi, Sektion for Forbrug, Bioetik og Regulering
- Henrik Søe Lysgaard, landinspektør og senior specialist i COWI A/S
- m.f.

Kursusleder

- Landinspektør Karsten L. Willeberg-Nielsen, MØLBAK Landinspektører A/S

Kurset henvender sig til fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere samt sagsbehandlere, der beskæftiger sig med administration af det åbne land. Endvidere henvender kurset sig til investorer og kommunernes rådgivere, og andre som ønsker kendskab til administration og planlægning for store anlæg i det åbne land.

Kursusafgift
3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
6. oktober 2016

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 20. september betales 25 %
Ved afmelding efter d. 4. oktober betales 100 %

 

Praktisk Info

Hvor

Vejle Center Hotel

Willy Sørensens Plads 3

7100 Vejle


Hvornår

Tirsdag d. 11. oktober 2016

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Ledig

3.000 kr.

Medlem

3.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.300 kr.

Tilmeldingsfrist

06. oktober 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

314890


Arrangør

Landinspektørforeningen