Arrangement

Store jernbaneinfrastrukturinvesteringer i det jysk/fynske

JETRA sætter fokus på elektrificeringsprogrammet, timemodellens sydlige strækning fra Odense til Aarhus samt på de trafikale gevinster ved hastighedsopgradering af Banedanmarks regionalbaner

Onsdag d. 11. december 2013

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Obs: Præsentationer kan hentes nederst på denne side.

---

Søren Thorpstrup Laursen fra Banedanmark giver en nærmere redegørelse for Elektrificeringsprogrammet i Danmark. Danmark har efter en pause på 18 år genoptaget elektrificeringen og med 4 besluttede strækninger er elektrificeringen nu samlet i ét program. Beslutningen er vigtig for Danmark, men også en vigtig brik i et Nordisk perspektiv. Ved at samle elektrificeringen i et program får Banedanmark mulighed for at nytænke systemer og metoder samt at høste store fordele ved et samlet udbud og en industrialiseret udrulning.

Lars Wittrup-Jensen, Ph.d. studerende ved DTU, giver sit bud på opgraderingen af den sydlige strækning af Timemodellen. Med Togfonden DK annoncerede regeringen d. 1. marts 2013, at 27,5 mia. kroner er blevet reserveret til implementering af blandt andet Timemodellen. Dette foredrag vil fokusere på mulighederne for at opgradere strækningen mellem Odense og Aarhus, en af de tre strækninger i Timemodellen, så en rejsetid på 1 time opnås mellem de to byer. Strækningen mellem Odense og Aarhus er især interessant, da der er store udfordringer og omkostninger forbundet ved opgradering af netop denne strækning.

John T. Nielsen fra Banedanmark Kapacitetsudvikling beretter om de trafikale gevinster ved hastighedsopgradering af Banedanmarks regionalbaner til 160 km/t. Der arbejdes i dag med opgradering af fjernbane hovedstrækningerne iht. Timemodellen og med Femern forbindelse til 160-200 km/t - men hvad påtænkes der egentlig at ske på alle de andre fjernstrækninger i Danmark? Projektet "Hastighedsopgradering af Banedanmarks Regionalbaner til 160 km/t" har udført en omfattende screening af alle Banedanmarks regional- og lokalbaner med det sigte at opgradere til max 160 km/t, i forbindelse med, at Signalprogrammet muliggør dette på strækningerne. De mulige trafikale gevinster kan udmøntes i kortere rejsetider og hyppige afgange.

En trafikal udnyttelse af de opgraderede strækninger forudsætter, at der køres med materiel med gode køreegenskaber, som kan køre 160 km/t, og at der kan udarbejdes en køreplan, som kan udnytte den større hastighed på de enkeltsporede strækninger. Banedanmark Kapacitetsudvikling har udført omfattende trafiksimuleringer baseret på materiel med køreegenskaber som IC3 (diesel) og Øresundstog (el) og et trafikomfang iht. 2020 - basis scenariet.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 11. december 2013

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

09. december 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

307309


Arrangør

IDA Rail