Arrangement

Temadag om klimatilpasning af Planloven

Aarhus C

Mandag d. 26. marts 2012

Kl. 10:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) arrangerer temadag  i et samarbejde med 6 kommuner, Naturstyrelsen og Arkitektskolen Aarhus - med efterfølgende generalforsamling for foreningen.

Baggrund
På opfordring fra medlemskommuner har FBBB gennem flere workshops i 2010-11 samarbejdet med kommunerne Aalborg, Esbjerg, København, Odense, Randers og Århus om barrierer for bæredygtighed i Planloven og tilgrænsende sektorplan lovgivning.
Baggrund for initiativet var stramningerne i Bygningsreglementet med de nye lavenergiklasser, som bl.a. i nogle kommuner førte til generel beslutning om fremover at kræve lavenergiklasse 1 for nybyggeri - og i mange kommuner førte det til usikkerhed om krav til lavenergikoncepter for byggeri og energiforsyning.
Med BR 2010 og retningslinierne for 2020 standard er der skabt større klarhed omkring bygningsreglementet - og derfor blev fokus nu mere rettet på mangler i Planloven m. fl.
Undervejs blev etableret samarbejde med Naturstyrelsen, som 10. januar 2012 iværksatte høring af forslaget til klimalokalplaner og forenklinger i Planloven - med høringsfrist til 30. januar 2012.

Program

Kl. 10–13:
Velkomst fra Aarhus Kommune
v/ Afdelingsarkitekt Niels-Peter Mohr, Kommuneplanafdelingen
Klimaindsatsplan for regnvandsafledning i København
v/ Miljøinspektør Jan Rasmussen, Center for Park og Natur, Københavns Kommune

Klimalokalplaner – foreslåede indholdsændringer og opsamling vedr. høringssvar
v/ Kontorchef Sanne Kjær, Naturstyrelsen

Miljøministeriets klimatilpasningsstrategi – fokus og initiativer, herunder det nye ”rejsehold” der skal rådgive kommuner og forsyninger
v/ Katrine Rafn, Naturstyrelsen, Miljøministeriets Task Force for Klimatilpasning

Spørgsmål til formiddagens indlæg.

kl. 13-14:
Frokost pause

kl. 14-16:

Fjernvarme og lavenergibyggeri – myter og barrierer relateret til varmeforsyningslovgivning, bygningsreglement og Planloven m.m.
v/ Anders Johan Møller-Lund, energiplanlægger, Odense Kommune

Workshop samarbejdet mellem 6 kommuner – erfaringsudveksling og konkretisering af barrierer for at kunne forankre mere bæredygtighed i lokalplanlægning mv.
v/ Thomas Birket-Smith, arkitekt, Plan & Byg, Aalborg Kommune

Blandede ejerforhold i nye boligbebyggelser for styrket social bæredygtighed
v/ Tøger Nis Thomsen, arkitekt, Center for Miljø, Københavns Kommune

Opsamling og afsluttende debat

Pris: kr. 500 pr. person.
- - - - - - - -
Kl. 16-17:
FBBB generalforsamling

 

Praktisk Info

Hvor

Arkitektskolen i Aarhus

Nørreport 20

8000 Aarhus C


Hvornår

Mandag d. 26. marts 2012

Kl. 10:00 - 16:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

500 kr.

Ekstern mødedeltager

500 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

500 kr.

Medlem

500 kr.

Seniormedlem

500 kr.

Studiemedlem

500 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.500 kr.

Tilmeldingsfrist

19. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

4


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

994000


Arrangør

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland