Arrangement

Vandet fra landet

Datoen er flyttet fra 17.11 til 27.11.2014

Torsdag d. 27. november 2014

Kl. 09:30 - 16:00

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse


Senest i efterårsferien så vi det igen – når en våd periode afsluttes med en kraftig frontregn på 50-100 mm, kommer vandmasserne i voldsomme løb mod byer, veje og dæmningen.

Det er ikke sammenlignelig med et skybrud, som sætter byerne under vand. Vandet fra landet er et møde, som tager fat på beskrivelsen og løsninger på de oversvømmelser, der skyldes oversvømmelse som følge af langvarig regn i det åbne land.

Mødet indledes med en høj aktuel beretning om uge 42 i Nordjylland. Mange af jer har sikkert set billederne i TV, men hvorfor gik det så galt denne gang?.

Resten af dagen drejer sig om samme emne, med forskellige cases og vinkler på årsagerne, vores viden og muligheder for at imødegå oversvømmelserne.

Program

09.30-10.00   Registrering  og kaffe/te

10.00-10.15 Velkommen og introduktion til dagens program v/Lars Kaalund, IDA Miljø  
10.15-11.00 Efterårsferien regnede væk i Nordjylland. Beretning fra stedet v/Henrik Sørensen m.fl.,Hjørring Vandselskab
11.00-11.30 Naturstyrelsen samler trådene v/René Paul Hansen, Naturstyrelsen 
11.30-12.00 Nedbørsfordelingen i fremtiden v/Martin Olesen, DMI
   
12.00-13.00 Frokost     

13.00-13.30 Partnerskabet Vandet fra landet v/Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut 
13.30-14.00 Virkemidlernes betydning - et hurtigt overslag v/Jørn Torp Pedersen, Orbicon  
14.00-14.30 Varsling og klimafremskrivning af oversvømmelse fra vandløb - Gudenå case v/Torsten Vammen Jacobsen, DHI  
14.30-15.00 Klimasikring af Holstebro  mod oversvømmelser fra Storå ved opmagasinering af vand i Ådalen v/Jeppe Sikker Jensen,COWI
  
15.00-15.20 Kaffe pause
     
15.20-16.00 Robuste løsninger for klimatilpasning af byer i det åbne land, med eksempler fra Greve og Solrød v/Birgit Palludan, Greve Solrød Forsyning
 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 27. november 2014

Kl. 09:30 - 16:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Ledig

450 kr.

Seniormedlem

450 kr.

Firmamedlem

750 kr.

Medlem af arrangør

750 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

26. november 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

50


Ledige pladser

14


Arrangementsnr.

311987


Arrangør

IDA Miljø