Arrangement

Varmeplan Aalborg 2030

Varmeplan Aalborg 2030 - Vejen mod fremtidens klimavenlige varmeforsyning i Aalborg Kommune!

Aalborg

Torsdag d. 14. november 2013

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Jesper Møller Larsen fra Aalborg Forsyning, Varme vil fortælle om hvordan Varmeplan Aalborg 2030 skal være med til at opfylde Aalborg Kommunes Klimastrategi.

Det er hensigten, at Varmeplan Aalborg 2030 fremover skal udgøre et værktøj for kommunen, dels i forbindelse med behandling og prioritering af kommende varmeforsyningsprojekter, og dels til at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig energiforsyning.

Første fase af varmeplanen blev godkendt foråret 2013 og de første varmeplanprojekter er igangsat. En varmetransmissionsledning der skal forbinde det centrale fjernvarmeområde med det decentrale fjernvarmesystem i Tylstrup forventes således idriftsat december 2013.  Når første fase er gennemført forventes mere end 6.000 ejendomme i kommunen at have fået tilbuddet om at blive tilsluttet fjernvarmesystemet i Aalborg.

Den nuværende varmeforsyningsstruktur i Aalborg Kommune er grundlæggende baseret på de oprindelige varmeplaner for henholdsvis Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg Kommuner, der alle blev vedtaget i begyndelsen af 1990’erne. De oprindelige varmeplaner er efterfølgende ændret og udbygget med godkendelse af en række projektforslag for varmeforsyningen.

Aalborg Kommune har i samarbejde med Aalborg Universitet udarbejdet Energivision 2050. Energivisionen viser, at Aalborg Kommune inden 2050 kan nå målsætningen om at blive uafhængig af fossile brændsler. Forsyningsvirksomhederne har efterfølgende med afsæt i Energivisionen udarbejdet Energistrategi 2030 for Aalborg Kommune.

Målsætningerne fra Energistrategi 2030 danner baggrund for den Klimastrategi for Aalborg Kommune, som byrådet vedtog i december 2011. Af Klimastrategien fremgår, at Aalborg Kommune ønsker at tage medansvar for de globale klimaudfordringer ved bl.a. at reducere energiforbruget og at satse på flere vedvarende energikilder. Visionen er, at Aalborg Kommune er fri for fossile brændsler og drivhusgasneutral inden år 2050. Konkret peges der i Klimastrategien på,

    at   energiforbruget i kommunen reduceres med 40-50 % frem i mod 2050,
    at   fjernvarmen skal dække 90 % af varmeforsyningen i kommunen i 2030, og
    at   30 % af det samlede energiforbrug i kommunen i 2030 skal dækkes af energi baseret på bio-brændsel.

Af Klimastrategien fremgår i øvrigt, at fjernvarme udgør og fremadrettet også skal udgøre den primære varmeforsyning i Aalborg Kommune.

Energiteknisk Gruppe vil efter arrangementet stå for en let anretning.

 

Praktisk Info

Hvor

Ingeniørhuset i Aalborg

Vestre Havnepromenade 9. 3 sal

9000 Aalborg


Hvornår

Torsdag d. 14. november 2013

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

14. november 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

1


Tilvalg

Ønsker vegetarisk mad

0 kr.

Arrangementsnr.

308208


Arrangør

Energiteknisk Gruppe, IDA Nord