Arrangement

Vurdering af eksisterende betonkonstruktioner

På mødet præsenteres ny teknologi, traditionelle metoder og cases omhandlende tilstandsvurdering og skadesopklaring i forbindelse med eksisterende betonkonstruktioner.

København V

Tirsdag d. 11. september 2018

Kl. 15:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Vurdering af eksisterende betonkonstruktioner udføres ofte forskelligt afhængigt af konstruktionernes størrelse og ejerforhold.

På større bygværker er eftersyn som regel sat i system med generaleftersyn hvert 5. år og særeftersyn af udvalgte konstruktionsdele, når det skønnes nødvendigt.

På mindre bygværker foretages tilstandsvurderinger oftest, hvis der planlægges renoveringsarbejder eller hvis bygværket skal sælges.

Formålet med særeftersyn og tilstandsvurderinger er at kortlægge eventuelle skaders omfang og årsagen til skaderne, for hermed at tilstræbe den bedst mulige drift og vedligeholdelsesstrategi, således at de rette reparationsarbejder udføres, når det er økonomisk mest optimalt.

PROGRAM
Der er kaffe/the/vand udenfor lokalet ved mødestart

Kl. 15.00 - 15.10 - Velkomst og kort introduktion dagens program ved Birgitte Leth, Idé og foredragsudvalg

Kl. 15.10 – 15.40 - Vurdering af betonkonstruktioner ved eftersyn og laboratorieundersøgelser ved Anders Haumann, COWI

Baggrunden for at iværksætte en dybere undersøgelse af en betonkonstruktions tilstand er ofte de observationer der er registreret ved eksempelvis rutineeftersyn og generaleftersyn. Dette indlæg vil omhandle en beskrivelse af hvordan eftersyn traditionelt udføres - eksempelvis ved anvendelse af rope-access hvor andre adgangsforhold enten er for dyre eller umulige.
Indlægget vil desuden beskrive forskellige laboratorietekniske undersøgelsesmetoder og hvilke svar på betonens tilstand disse kan give os.

Kl. 15.40 – 16.10 - Ikke destruktive undersøgelser (NDT) giver en mulighed for både overordnet og detaljeret kvalitetskontrol af skjulte detaljer i elementsamlinger ved Jens Henriksen, FORCE Technology

Et vellykket elementbyggeri kræver, at alle dele af konstruktionen er forsvarligt bundet sammen via dorne, låsejern/låsebøjler, kontinuitetsarmering etc. Og de udstøbninger, som følger med disse. Elementsamlingerne er ofte vanskeligt tilgængelige, både med hensyn til de praktiske forhold ved udstøbningen, men også ved efterfølgende kontrol. Det kan derfor være vanskeligt at vurdere kvaliteten eller at lokalisere mulige områder med mangelfuld udstøbning eller andre fejl og mangler. Dette er muligt med NDT metoder. Det er dog ikke alle NDT metoder der er lige velegnede. De forskellige metoder har hver deres styrke og svaghed.

Kl. 16.10 – kl. 16.40 - Pause med kaffe/the/vand udenfor lokalet

Kl. 16.40 – kl. 17.10 - Virtual Inspektion ved Rasmus Lindeneg Johansen, Chief Specialist Geoservices, COWI

Ved inspektion af større anlæg har der over de seneste år været stor fokus på at anvende data indsamlet med Droner. Dette kan være for at tilvejebringe opdateret dokumentation, undersøge for specifikke problemer eller for at målrette inspektion til at udpege specifikke områder der skal inspiceres fysisk. Indlægget vil fokusere på mulighederne der åbner sig ved total og systematisk kortlægning at en stor betonstruktur ved hjælp af billeder indsamlet med Drone og behandle problematikker omkring nødvendigheden for struktureret visning af data og systematisk visuel inspektion, samt dokumentation af identificerede potentielle skader. .

Kl. 17.10 - kl.17.40 - Periodisk inspektion med robotter – fra overblik til indblik ved Steen Arnfred Nielsen, FORCE Technology

Periodisk inspektion af betonkonstruktioner er ofte forbundet med høje omkostninger og mulige sikkerhedsrisici. Ved broer følger omfattende afspærringer og trafikale gener, som er en kompliceret og tidskrævende proces. Indlægget anviser nye muligheder for inspektion med fjernstyrede inspektionsrobotter der, med ikke-destruktive metoder, kan ”se” ind i betonen og give et ”indblik” i konstruktionens tilstand. Ved at bruge en fjernstyret robot til inspektionen reduceres gener og omkostninger markant, da afspærringer af broen kun er nødvendig, hvis inspektionen afslører behov for vedligehold.

Kl. 17.40 - kl.18.00 - Spørgsmål/diskussion/afrunding ved Birgitte Leth inkl. sandwich og øl/vand

Bliv medlem af Dansk Betonforening, få alle nyhederne og deltag til specialpris på konferencer
Medlemskab af Dansk Betonforening er gratis for IDA-medlemmer (dog betales 135 kr. årligt for magasinet BETON), skriv til hhk@ida.dk hvis du ønsker medlemskab.

Er du ikke IDA Medlem kan du tegne et gæstemedlemskab via denne formular. Årskontingent er kr. 400,- + 135 for magasinet BETON.
Firmamedlemskab kan tegnes via denne formular. .

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V

Lokale: Se infotavle i receptionen


Hvornår

Tirsdag d. 11. september 2018

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

10. september 2018 - kl. 14:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

327064


Arrangør

Dansk Betonforening


Medarrangører

BYG Sjælland, IDA Sjælland