Arrangement

VVM – teori og praksis

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013.

Vejle

Torsdag d. 26. november 2015

Kl. 09:00 - 16:30

Fra 3.000 kr.

 

Beskrivelse

Kurset giver indledningsvis en grundlæggende indføring i VVM reglerne, herunder processen med bl.a. screening og scoping, forholdet til Miljøvurderingsloven og de seneste erfaringer med lovændringerne fra 2013 (VVM uden Kommuneplantillæg, regionerne i råstofsager, obligatorisk anmeldelsesskema m.v.) Processen gennemgås med fokus på de værktøjer der kan/skal understøtte VVM arbejdet.

Et centralt element i kurset, er at eksemplificere VVM i praksis gennem en/flere case(s). Herunder sagsgang, vurdering af anmeldelse, eksempler på afgrænsning af redegørelsens indhold (scoping), udarbejdelse af godkendelse og/eller kommuneplanretningslinier, offentlighedsprocedure m.v.

Endelig gennemgår vi Natur- og Miljøklagenævnets praksis for centrale emner, med udgangspunkt i en række principielle afgørelser. Her præsenteres gode råd til sagsbehandlingen.

Kursets centrale formål er, at give deltagerne en opdateret juridisk indsigt i det gældende regelsæt for VVM området, og gennem cases at eksemplificere VVM i praksis.

Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

  • Grundlæggende orientering om VVM bestemmelserne fra Planloven og tilhørende bekendtgørelser, herunder relationen til Miljøvurderingsloven.
  • VM processen, med udgangspunkt i den praktiske gennemførelse af sagsforløbet.
  • Værktøjer (Da kurset er planlagt, som et ”både teoretisk og praktisk kursus”  vil der blive lagt vægt på, at deltagerne får både en teoretisk og en praktisk brugbar viden – også med henvisning til praktisk anvendelig metoder, vejledninger  m.v. )
  • Konkret sagsbehandling – gennemgang af case(s) (Da en større mængde VVM sager omhandler teknisk anlæg i det åbne land, gennemgås en typisk VVM sag for f.eks. et vindmølleprojekt og evt. for en anden type anlæg)
  • Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og praksis (gennemgang af nævnets praksis – med udgangspunkt i centrale afgørelser )

Kursets emner gennemgås ved oplæg fra kursusholder og dialog med deltagere. Undervisningen vil tage udgangspunkt i den nyeste lovgivning. Der vil blive gennemgået og drøftet cases. Der udsendes en digital kursusmappe med oplæg og baggrundsmateriale.

Kursuslærer
- Ole Gregor, Århus Kommune.
- Helle Ina Elmer, Naturstyrelsen

Kursusleder
- landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig til miljømedarbejdere, fysisk planlæggere, miljø- og naturplanlæggere og øvrige der beskæftiger sig med - eller skal beskæftige sig med – VVM reglerne. Endvidere an-dre, som ønsker kendskab til administration af VVM reglerne i praksis.

Husk at få en gratis parkeringsbillet i receptionen. Parkering ligger bag ved kursusstedet.

Kursusafgift

3.000 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA
3.300 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
20. november 2015

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 18. oktober betales 25 %
Ved afmelding efter d. 12. november betales 100 %

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8

7100 Vejle


Hvornår

Torsdag d. 26. november 2015

Kl. 09:00 - 16:30


Pris

Ledig

3.000 kr.

Medlem

3.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.300 kr.

Tilmeldingsfrist

20. november 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

36


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

314643


Arrangør

Landinspektørforeningen