Arrangement

Biodiversitet i udviklingsbistanden

Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo, hvad kan vi forvente nødvendige beslutninger på COP15 i Kina? Ny Danida strategi er på vej, vil det ændre på den store nedgang i dansk støtte til biodiversitet i ulandsbistanden?

IDA Conference, København V

Tirsdag d. 15. juni 2021

Kl. 17:00 - 20:10

Gratis

Dette er til fysik fremmøde i IDA. Hvis du vil følge mødet online, så tilmeld dig på arrangementsnummer 340578. Vi har gjort arrangementet gratis.

Mødets program 15. juni 2021 (både fysisk og online møde): 

17.00: Velkomst ved Henning Nøhr, bestyrelsen IDA Global Development  

17.05: Professor Carsten Rahbek sætter perspektiv på status for global biodiversitet og de fremtidige internationale strategier og målsætninger for biodiversitet 

17.25: Søren Mark Jensen introducerer nyt studie fra Danida: Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand. Hvordan fik det med at nå action-plan for
biodiversitet 2011-2020 (Aichi målene)?  

17.45: Hans Peter Dejgaard fremlægger nyt studie om dansk/international finansiering til biodiversitet 

18.10 Let spisning (30 min)  

18.40: Jakob Kronik fra Verdens Skove (næstformand 92-gruppen) med vigtigste forslag til dansk bistand og COP15  

19.05: Udenrigsministeriet om fremtidig danske bistand på feltet, det nye grønnings-initiativ samt Danmark positioner til COP25 

19.30-20.00: Spørgsmål, kommentarer og debat fra salen 

20.00-20.10 Opsamling og afslutning.  

Indhold på mødet: 

Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo. Alligevel blev størstedelen af målene i action-plan for biodiversitet 2011-2020 langt fra nået, som det fremgår af 'Global Biodiversity
Outlook' med FN's statusopgørelse over fremgangen – eller manglen på samme – på de tyve Aichi mål for biodiversitet.  

Derfor vil det være af afgørende betydning, hvad verdenssamfundet beslutter på den 15. møde i partskonferencen (COP15) under konventionen om den biologiske mangfoldighed. Her
forhandles en ny 10-års action-plan i Kunming, Kina, i oktober 2021. Der er kommet en ny EU strategi – der bygger på IPBES anbefalingerne – som kan spille en vigtig rolle til COP-forhandlingerne i Kina om en ny international handlingsplan frem til 2030. 

På IDA mødet fremlægges to nye rapporter:  

· Danida: Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand (2021). Her er link. 

· Danish Biodiversity-Relevant Development Finance. Christopher Roy & Hans Peter Dejgaard. INKA Consult (2021). Her er link til rapporten.   

Natur og biodiversitet stod svagt i hidtil Danida strategien Verden 2030, men forventes at blive styrket i den Strategi som politikerne forventes at forhandle færdig i juni måned. Herunder ”Nature
Based Solutions” med natur-bårne indsatser på klimaområdet.  

På mødet vil vi udover studierne høre ministerier og danske NGOere om: 

  • vurdering af hvad blev opnået i actionplanen 2011-2020 (Aichi målene)  
  • hvad Danmark særligt vil arbejde for at optrappe (mål og indikatorer) i ny action plan frem til 2030,
    som forhandles i COP15.  
  • Kan Danmark indhente at være så langt bagud med bio-finansiering?  

Andre rapporter:  

· Verdens nationer rammer langt fra skiven med FN’s 20 naturmål. Artikel i Globalnyt 15.09.2020  

· 'Global Biodiversity Outlook' er FN's statusopgørelse over fremgangen – eller manglen på samme – på de tyve Aichi-mål. Link til rapporten.

God corona-adfærd til IDAs arrangementer: IDA følger naturligvis myndighedernes anvisninger ved afholdelse af fysiske møder og arrangementer. Du skal til gengæld kunne fremvise et gyldigt coronapas, og vi beder dig være opmærksom på, at andre deltagere kan være mere udsatte end dig eller have en anden opfattelse af smitterisiko.

Information om coronapas:
Deltagerne skal altid kunne fremvise et gyldigt coronapas.

Et gyldigt coronapas indebærer, at deltagerne opfylder en af disse betingelser
1. Er testet negativ for Covid-19 maks. 72 timer før arrangementets start. (Enten PCR- eller kvik-test).
2. Har et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før arrangementets start.
3. Coronapas med gyldig vaccination 14. dagen efter første stik.
 

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V

Mødet holdes både online samt fysisk i IDA


Hvornår

Tirsdag d. 15. juni 2021

Kl. 17:00 - 20:10


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. juni 2021

Kl. 13:30


Antal pladser

60


Ledige pladser

21

Arrangementsnr.

340570