Webinar

Biodiversitet i udviklingsbistanden - online møde

Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo, hvad kan vi forvente nødvendige beslutninger på COP15 i Kina? Ny Danida strategi er på vej, vil det ændre på den store nedgang i dansk støtte til biodiversitet i ulandsbistanden?

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Tirsdag d. 15. juni 2021

Kl. 17:00 - 20:10

Gratis

Dette er til det online møde. Hvis du ønsker at deltage i det fysiske møde, så tilmeld dig på arrangementsnummer 340570.

Program:

17.00: Velkomst ved Henning Nøhr, bestyrelsen IDA Global Development

17.05: Professor Carsten Rahbek sætter perspektiv på status for global biodiversitet og de fremtidige internationale strategier og målsætninger for biodiversitet

17.25: Søren Mark Jensen introducerer nyt studie fra Danida: Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand. Hvordan fik det med at nå action-plan for biodiversitet 2011-2020 (Aichi målene)?

17.45: Hans Peter Dejgaard fremlægger nyt studie om dansk/international finansiering til biodiversitet

18.10 Let spisning (30 min)

18.40: Jakob Kronik fra Verdens Skove (næstformand 92-gruppen) med vigtigste forslag til dansk bistand og COP15

19.05: Udenrigsministeriet om fremtidig danske bistand på feltet, det nye grønnings-initiativ samt Danmark positioner til COP25

19.30-20.00: Spørgsmål, kommentarer og debat fra salen

20.00-20.10 Opsamling og afslutning.

Forklaring: Vi er vidne til tab af biodiversitet i et hidtil uset tempo. Alligevel blev størstedelen af målene i action-plan for biodiversitet 2011-2020 langt fra nået, som det fremgår af 'Global Biodiversity Outlook' med FN's statusopgørelse over fremgangen – eller manglen på samme – på de tyve Aichi-mål for biodiversitet.  

Derfor vil det være af afgørende betydning, hvad verdenssamfundet beslutter på det 15. møde i partskonferencen (COP15) under konventionen om den biologiske mangfoldighed. Her forhandles en ny 10-års action-plan i Kunming, Kina, i oktober 2021. Der er kommet en ny EU-strategi – der bygger på IPBES-anbefalingerne – som kan spille en vigtig rolle til COP-forhandlingerne i Kina om en ny international handlingsplan frem til 2030. 

På IDA-mødet fremlægges to nye rapporter: 

· Danida: Biodiversitet og naturbaserede løsninger i den globale og danske udviklingsbistand (2021). Her er link. 

· Danish Biodiversity-Relevant Development Finance. Christopher Roy & Hans Peter Dejgaard. INKA Consult (2021). Her er link til rapporten.  

Natur og biodiversitet stod svagt i hidtil Danida strategien Verden 2030, men forventes at blive styrket i den Strategi som politikerne forventes at forhandle færdig i juni måned. Herunder ”Nature Based Solutions” med natur-bårne indsatser på klimaområdet.  

På mødet vil vi udover studierne høre ministerier og danske NGOere om: 

  • vurdering af hvad blev opnået i actionplanen 2011-2020 (Aichi målene)  
  • hvad Danmark særligt vil arbejde for at optrappe (mål og indikatorer) i ny action plan frem til 2030, som forhandles i COP15.   
  • kan Danmark indhente at være så langt bagud med bio-finansiering?  

Andet læsestof:

· 'Global Biodiversity Outlook' er FN's statusopgørelse over fremgangen – eller manglen på samme – på de tyve Aichi-mål. Link til rapporten.  

· Verdens nationer rammer langt fra skiven med FN’s 20 naturmål. Artikel i Globalnyt 15.09.2020  

God corona-adfærd til IDAs arrangementer

IDA følger naturligvis myndighedernes anvisninger ved afholdelse af fysiske møder og arrangementer. Du skal til gengæld kunne fremvise et gyldigt coronapas, og vi beder dig være opmærksom på, at andre deltagere kan være mere udsatte end dig eller have en anden opfattelse af smitterisiko.

Tilmeldingsprocedure:

Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail herpå. Nederst i denne mail finder du et link til webinaret. Du logger på via dette link og kommer videre til sitet, hvor webinaret vises.

Har du problemer med at logge på, er du velkommen til at kontakte os på webinarsupport@ida.dk
Tjek også vores FAQ site hvor du kan få svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med webinarer: FAQ om IDA webinarer

Info om personlige oplysninger: Hvis du gerne vil deltage anonymt, anbefaler vi, at du tilmelder dig en browser i stedet for at bruge Zoom-softwareklienten eller appen, og når Zoom beder dig om at angive dit navn, kan du indtaste "Anon" eller et andet pseudonym. Zoom behandler personlige oplysninger i globale datacentre inklusive USA og behandlingen udføres i henhold til EU Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse. Beskyttelse af personlige oplysninger. For yderligere detaljer henviser vi til Zoom-privatlivspolitikken tilgængelig her: https://zoom.us/privacy

Det er ikke tilladt at dele hverken zoomlinket eller link til video med andre, eller at optage lyd og billeder af webinaret.        

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på dette webinar, vil du også automatisk modtage info om næste webinar indenfor samme fagområde.

Hvor

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Deltag via pc, tablet, smartphone


Hvornår

Tirsdag d. 15. juni 2021

Kl. 17:00 - 20:10


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 14. juni 2021

Kl. 15:00


Antal pladser

500


Ledige pladser

458

Arrangementsnr.

340578


Arrangør

IDA Global Development


Medarrangører

IDA Bioscience

Kurser for studerende