Arrangement

Det digitale potentiale – hvordan indfrier vi det ?

Katarina Ammitzbøll (KF), Mona Juul (KF), Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), Dansk Metal og IDA inviterer til konference om mulighederne og udfordringer for, at det digitale potentiale udnyttes efter bedste evne i fremtiden.

Christiansborg, København K

Fredag d. 06. november 2020

Kl. 08:30 - 11:45

Gratis

Program: 

Moderator: Christiane Vejlø, ekspert i fremtidsteknologi og digitale trends 

Kl. 8.45    Velkomst v/Katarina Ammitzbøll, MF og videohilsen fra erhvervsminister, Simon Kollerup, MF 

Kl. 9.00   Hvorfor skal Danmark have en strategi for det digitale potentiale? 
v/Casper Hansen, CEO, Technicon og medlem, ATV 

Temadrøftelse #1: Hvordan får virksomhederne fuldt udbytte af de digitale muligheder? 
Kl. 9.20 Hvilket potentiale findes i den offentlige sektor?  
v/Kiann Stenkjær Hein, Managing director, PUBLIC Danmark  

Kl. 9.35 Hvordan blev en dansk industrivirksomhed vandt prisen for årets digitale omstilling 2019?  
v/Søren Hovmand, CEO, Hovmand A/S 

Kl. 09.50 Pause 

Temadrøftelse #2: Hvordan sikrer vi, at Danmark har kapaciteten til at løfte det digitale kompetencebehov? 

Kl. 10.05 Teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i grunduddannelser 
v/Ole Sejer Iversen, professor og formand for ekspertskrivegruppen for faget teknologiforståelse 

Kl. 10.20 Hvordan ser den danske kapacitetsudfordring med digitale kompetencer ud på universiteterne? 
v/Stephen Alstrup, professor i algoritmer og big data og vismand, ATV 

Kl. 10.35 Hvilke kapacitetesudfordringer findes i mulighederne for efteruddannelse?  
v/Stefan Lezuik, souschef, Uddannelses- og IKT-sekretariatet, Dansk Metal 

Kl. 10.50 Paneldebat med Katarina Ammitzbøll (KF), Stinus Lindgren (RV), Ulla Tørnæs (V) , Christel Schaldemose (mep S), Thomas Damkjær Petersen, formand IDA

Kl. 11.40 Tak for i dag v/Mona Juul    

Brug af digitale teknologier har et stort potentiale for at skabe vækst og velfærd, og Danmark er godt med på nogle områder. Men omvendt er det bekymrende, at Danmark halter særligt efter inden for ‘fremtidens’ teknologier - digitale, datatransmitterende teknologier. Danmark kommer end ikke i top 30, når der sammenlignes landene imellem med hensyn til patenter inden for væsentlige teknologiområder. Det tyder således på, at Danmark bør have en vision og et styrket fokus på at få løftet det digitale potentiale.

 

Corona-krisen har tydeliggjort, at digitaliseringsniveauet er afgørende for sammenhængskraften i et moderne samfund som det danske. Både befolkningen som helhed, de danske private virksomheder og offentlige institutioner har fået udstillet vigtigheden af at være på forkant med et højt digitaliseringsniveau. Det er eksempelvis kommet til udtryk gennem digitale løsningers vigtighed for, at virksomheder kan opretholde produktion og services, hvis hovedparten af medarbejderne arbejder hjemmefra, eller muligheden for at fortsætte og kvalitetssikre dialogen med livsnødvendige leverandørkæder og kunder i udlandet, når grænserne blev lukket ned i hele verden.

 

Det er ikke ny viden, at digitalisering er afgørende for fremtidens niveau af velstand og velfærd. Digitale løsninger kan være medvirkende til, at danske virksomheder kan fastholde produktionen hjemme i Danmark grundet effektiviseringsgevinster, og løsninger som fx kunstig intelligens kan være en katalysator for, at virksomhederne kan udvikle grønne ressourcebesparende processer og produkter – og dermed hjælpe med at løfte klimaudfordringen.

 

Men før vi kan nyde godt af de fordele, som digitaliseringen kan medføre, er der nogle barrierer, som kræver strategiske indsatser for at nedbryde. Derfor er det vigtigt, at vi på politisk niveau drøfter en vision for, hvordan vi hjælper danske virksomheder med at udnytte de digitale muligheder til fulde, og hvordan vi skaber de rette rammer og kompetencer til et i fremtiden mere digitalt arbejdsmarked.

 

Derfor har Dansk Metal, ATV og Ingeniørforeningen, IDA har valgt at gå sammen med Katarina Ammitzbøll (K) og Mona Juul (K) for at invitere til konference med fokus på indfrielsen af det digitale potentiale. Med konferencen ønsker vi at sætte fokus på udfordringer og muligheder for, at det digitale potentiale udnyttes efter bedste evne i fremtiden, og forsøge at belyse hvilke løsninger, som politikerne kan initiere for, at Danmark er rustede til at håndtere og drage nytte af de teknologiske muligheder.

 

På konferencen sætter vi derfor følgende hovedspørgsmål til debat:

  • Hvordan får virksomhederne fuldt udbytte af de digitale muligheder?
  • Hvordan sikrer vi, at Danmark har kapaciteten til at løfte behovet for digitale kompetencer – inden for uddannelse, forskning og omskoling/efteruddannelse  


Hvor

Christiansborg

Folketingets besøgsindgang, Hovedtrappen, Rigsdagsgården

1218 København K


Hvornår

Fredag d. 06. november 2020

Kl. 08:30 - 11:45


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 05. november 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

82


Ledige pladser

3

Arrangementsnr.

337988


Arrangør

IDA IT