Webinar

Det digitale potentiale – hvordan indfrier vi det? - Online konference

Se med, når vi live transmitterer konferencen ”Det digitale potentiale – hvordan indfrier vi det?” fra Fællessalen på Christiansborg.

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Fredag d. 06. november 2020

Kl. 08:30 - 11:30

Gratis

Tilmeldingsfrist 05. november 2020 - kl. 23:59

Program: 

Moderator: Christiane Vejlø, ekspert i fremtidsteknologi og digitale trends 

Kl. 8.45    Velkomst v/Katarina Ammitzbøll, MF 

Kl. 8.55    Demokratisér robotteknologien! - Fleksibel automation: Ressourceoptimering, nærproduktion & skalaerbar innovation
v/Casper Hansen, CEO, Technicon og medlem, ATV 

Temadrøftelse #1: Hvordan får virksomhederne fuldt udbytte af de digitale muligheder? 
Kl. 9.15 Hvilket potentiale findes i den offentlige sektor?  
v/Kiann Stenkjær Hein, Managing director, PUBLIC Danmark  

Kl. 9.35 Hvordan blev en dansk industrivirksomhed vandt prisen for årets digitale omstilling 2019?  
v/Søren Hovmand, CEO, Hovmand A/S 

Kl. 09.55 Pause 

Temadrøftelse #2: Hvordan sikrer vi, at Danmark har kapaciteten til at løfte det digitale kompetencebehov? 

Kl. 10.10 Teknologiforståelse som obligatorisk faglighed i grunduddannelser 
v/Ole Sejer Iversen, professor og formand for ekspertskrivegruppen for faget teknologiforståelse 

Kl. 10.30 Hvordan ser den danske kapacitetsudfordring med digitale kompetencer ud på universiteterne? 
v/Stephen Alstrup, professor i algoritmer og big data og vismand, ATV 

Kl. 10.50 Hvilke kapacitetesudfordringer findes i mulighederne for efteruddannelse?  
v/Kasper Palm, forbundssekretær, Uddannelses- og IKT-sekretariatet, Dansk Metal 

Kl. 11.10 Paneldebat med Katarina Ammitzbøll (KF), Mona Juul (KF), Stinus Lindgren (RV), Ulla Tørnæs (V), Christel Schaldemose (mep S), Thomas Damkjær Petersen, Formand IDA 

Kl. 11.40 Tak for i dag v/Mona Juul       

Brug af digitale teknologier har et stort potentiale for at skabe vækst og velfærd, og Danmark er godt med på nogle områder. Men omvendt er det bekymrende, at Danmark halter særligt efter inden for ‘fremtidens’ teknologier - digitale, datatransmitterende teknologier. Danmark kommer end ikke i top 30, når der sammenlignes landene imellem med hensyn til patenter inden for væsentlige teknologiområder. Det tyder således på, at Danmark bør have en vision og et styrket fokus på at få løftet det digitale potentiale.

Corona-krisen har tydeliggjort, at digitaliseringsniveauet er afgørende for sammenhængskraften i et moderne samfund som det danske. Både befolkningen som helhed, de danske private virksomheder og offentlige institutioner har fået udstillet vigtigheden af at være på forkant med et højt digitaliseringsniveau. Det er eksempelvis kommet til udtryk gennem digitale løsningers vigtighed for, at virksomheder kan opretholde produktion og services, hvis hovedparten af medarbejderne arbejder hjemmefra, eller muligheden for at fortsætte og kvalitetssikre dialogen med livsnødvendige leverandørkæder og kunder i udlandet, når grænserne blev lukket ned i hele verden.

Det er ikke ny viden, at digitalisering er afgørende for fremtidens niveau af velstand og velfærd. Digitale løsninger kan være medvirkende til, at danske virksomheder kan fastholde produktionen hjemme i Danmark grundet effektiviseringsgevinster, og løsninger som fx kunstig intelligens kan være en katalysator for, at virksomhederne kan udvikle grønne ressourcebesparende processer og produkter – og dermed hjælpe med at løfte klimaudfordringen.

Men før vi kan nyde godt af de fordele, som digitaliseringen kan medføre, er der nogle barrierer, som kræver strategiske indsatser for at nedbryde. Derfor er det vigtigt, at vi på politisk niveau drøfter en vision for, hvordan vi hjælper danske virksomheder med at udnytte de digitale muligheder til fulde, og hvordan vi skaber de rette rammer og kompetencer til et i fremtiden mere digitalt arbejdsmarked.

Derfor har Dansk Metal, ATV og Ingeniørforeningen, IDA har valgt at gå sammen med Katarina Ammitzbøll (K) og Mona Juul (K) for at invitere til konference med fokus på indfrielsen af det digitale potentiale. Med konferencen ønsker vi at sætte fokus på udfordringer og muligheder for, at det digitale potentiale udnyttes efter bedste evne i fremtiden, og forsøge at belyse hvilke løsninger, som politikerne kan initiere for, at Danmark er rustede til at håndtere og drage nytte af de teknologiske muligheder.

På konferencen sætter vi derfor følgende hovedspørgsmål til debat:

Hvordan får virksomhederne fuldt udbytte af de digitale muligheder?

Hvordan sikrer vi, at Danmark har kapaciteten til at løfte behovet for digitale kompetencer – inden for uddannelse, forskning og omskoling/efteruddannelse  

Tilmeldingsprocedure:

Når du har tilmeldt dig, får du en bekræftelsesmail herpå. Nederst i denne mail finder du et link til webinaret.
Du logger på via dette link og kommer videre til sitet, hvor webinaret vises.

Arrangør: IDA IT & IDA, Ingeniørforeningen.

Tilmelding: Er du ikke medlem af IDA? For at kunne tilmelde dig, skal du oprette en brugerprofil. Bemærk, ved oprettelse af en brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

Når du er tilmeldt som deltager på dette webinar, vil du også automatisk modtage info om næste webinar indenfor samme fagområde.

Hvor

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Deltag via pc, tablet, smartphone


Hvornår

Fredag d. 06. november 2020

Kl. 08:30 - 11:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Torsdag d. 05. november 2020

Kl. 23:59


Antal pladser

1000


Ledige pladser

951

Arrangementsnr.

338176


Arrangør

IDA IT


Medarrangører

Kurser for studerende