Arrangement

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling inden for byggesektoren

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, og i høj grad er blevet mål som virksomheder og offentlige institutioner har taget til sig og ønsker at arbejde med

IDA Conference, København V

Tirsdag d. 01. oktober 2019

Kl. 16:45 - 20:50

Gratis

 

BeskrivelseLink kopieret

Men der er et behov for at gøre arbejdet med verdensmålene konkret, målbart og handlingsorienteret. Samtidig er det afgørende med et livscyklusorienteret helhedsfokus, så arbejdet med verdensmålene leder til reelle forbedringer i et overordnet perspektiv.

COWI og DTU har med støtte fra COWIfonden startet et projekt for at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som kan levere målbare resultater for, hvordan virksomheder og institutioner påvirker verdensmålene. Værktøjet skal målrettes den danske situation og anvendes i beslutningstageres strategiske arbejde med verdensmålene, i både offentlige og private organisationer.

Medarrangør InnoBYG, DI Byg, Danskbyggeri samt Forbundet Arkitekter og Designere.

Program:

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Indledning v/ Keld Olsen, IDA Byg Sjælland

Kl 17:05 Dansk Byggeri har i 2019 vedtaget en ny bæredygtighedspolitik v/ Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Kl 17:30 Hvorfor er det vigtigt at kunne måle på bæredygtigheden? v/ Michael Hauschild, Professor, Viceafdelingsleder, Sustainability division, DTU Management

Kl 18:15 Verdensmålene er en løftestang til at stille ambitiøse krav i byggeriet v/ Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS A/S

Kl 19:00 Pause med sandwich og drikkevarer

Kl 19:30 Strategi, eksperimenter og verdensmål, set fra entreprenør v/ Martin Manthorpe, Direktør strategi-, kunde- & forretningsudvikling og public affairs. NCC Danmark A/S

Kl 20:00 Cowi og DTU udvikler et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj v/ Susanne Vedel Hjuler, Cowi A/S

Kl 20:50 Afslutning v/ Keld Olsen, IDA Byg Sjælland

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk

Nærmere uddybning af emnerne.

Dansk Byggeri har i 2019 vedtaget en ny bæredygtighedspolitik v/ Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Dansk Byggeri har i 2019 vedtaget en ny bæredygtighedspolitik, som indarbejder de 17 verdensmål i dets politiske arbejde om at få vendt udviklingen for byggebranchen i en mere bæredygtig retning.

Hvorfor er det vigtigt at kunne måle på bæredygtigheden? v/ Michael Hauschild, Professor, Viceafdelingsleder, Sustainability division, DTU Management

COWI og DTU har med støtte fra COWIfonden startet et projekt for at udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj, som kan levere målbare resultater for, hvordan virksomheder og institutioner påvirker verdensmålene. Værktøjet skal målrettes den danske situation og anvendes i beslutningstageres strategiske arbejde med verdensmålene, i både offentlige og private organisationer.

Som led i projektet vil vi via dialog med danske virksomheder og institutioner tilpasse værktøjet til de konkrete behov bedst muligt. Desuden skal værktøjet afprøves på udvalgte projekter.

Verdensmålene er en løftestang til at stille ambitiøse krav i byggeriet v/ Lone Hedegaard Mortensen, NIRAS A/S

Det har vi rullet ud over vores NIRAS-proces for byggeprojekter. Først prioriterer vi, hvilke af de 17 verdensmål kunden kan opnå størst effekt med i et givent projekt i forhold til livscyklusfasen for byggeprojektet. Herefter stiller vi ambitiøse mål og er bevidste om, hvilke dele vi sorterer fra. Hvor stiller vi ikke mål, og kan det have en negativ påvirkning? Det vigtige i processen er at holde fokus på livscyklussen i forhold til hvilke mål, man kan arbejde med i den givne fase og samtidigt se på, hvor og hvordan vi kan måle effekten.

Til denne del af processen er vi i NIRAS i fuld gang med at udvikle et værktøj, som kan hjælpe med at gøre arbejdet med verdensmålene konkrete for byggeprojekter. Vi har arbejdet med en ekstern fokusgruppe for at afprøve vores ideer. Det giver pote, for vi har allerede fået interesserede tilbagemeldinger fra fokusgruppen om, at de ønsker at stille en case til rådighed for at afprøve metoden til at arbejde med FNs 17 verdensmål på konkrete byggeprojekter.

Strategi, eksperimenter og verdensmål, set fra entreprenør v/ Martin Manthorpe, Direktør strategi-, kunde- & forretningsudvikling og public affairs. NCC Danmark A/S

Vi er nødt til at forandre vores samfund radikalt, hvis vi skal kunne takle de globale udfordringer, vi står over for, såsom klimaforandringer, affaldsproduktion, den kraftige befolkningstilvækst og det overforbrug af ressourcer, der er opstået som følge af, at vi historisk set har praktiseret en lineær udnyttelse af materialer. I byggebranchen bliver der brugt enorme mængder materielle ressourcer og energi – både til driften og til de produkter og tjenester, som branchen leverer til samfundet. Vores produkter og tjenester påvirker også den sociale dimension af samfundet. Det indebærer, at vores sektor har rig mulighed for at samarbejde med kunderne og bidrage proaktivt til den bæredygtige omstilling, som er nødvendig, hvis vi skal undgå at sætte vores økosystemer og sociale stabilitet på spil på langt sigt.

Cowi og DTU udvikle et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj v/ Susanne Vedel Hjuler, Cowi A/S

Projektet vil især fokusere på de områder, hvor Danmark har størst udfordringer, og hvor danske virksomheder og institutioner, herunder kommuner og forsyninger, har størst potentiale for at bidrage med løsninger. "Det handler i høj grad om at få nedbragt ressourceforbruget. Det er her, det for alvor brænder på i såvel Danmark som i andre velstående samfund med et højt forbrug af transport, elektronik, tøj og andre materielle goder.

Et afgørende led i projektet er at indgå i dialog med danske virksomheder og institutioner omkring deres ønsker og behov til måling og rapportering af relevante Verdensmål. Denne dialog skal sammen med afprøvning på udvalgte projekter sikre værktøjets anvendelighed og værdi, og dermed bidrage til den bedst mulige rådgivning inden for bæredygtige løsninger.

Verdensmålene er en løftestang til at stille ambitiøse krav i byggeriet

------------------------------------------

Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3 arbejdsdage før afholdelsen.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

IDA Conference

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Tirsdag d. 01. oktober 2019

Kl. 16:45 - 20:50


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 30. september 2019

Kl. 14:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

3

Arrangementsnr.

331360


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Østjylland

IDA Grøn Teknologi

IDA Miljø

IDA Verdensmål