Webinar

Folkemøde debat: Den skjulte arbejdskraftreserve – seniorer som kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet

Udbuddet af efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet kan øges ved, at flere seniorer forbliver erhvervsaktive i længere tid – det gælder bl.a. for ingeniører, scient.er og IT-specialister.

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Torsdag d. 17. juni 2021

Kl. 12:00 - 12:45

Gratis

Udbuddet af efterspurgte kompetencer på arbejdsmarkedet kan øges ved, at flere seniorer forbliver erhvervsaktive i længere tid – det gælder bl.a. for ingeniører, scient.er og IT-specialister.

Arbejdsgivere skal derfor være bedre til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Tal fra IDA viser, at hver 10. IDA-medlem, som er gået på pension, er stoppet mod egen vilje og vil gerne arbejde. Der er således et potentiale blandt seniorer, der både kan og vil blive længere på arbejdsmarkedet. Hvordan kan arbejdsgivere fastholde denne gruppe af seniorer længere tid på arbejdsmarkedet? 

Debatdeltagere: 

  • Morten Thiessen, Formand for Ansattes Råd, Ingeniørforeningen IDA
  • Klaus Ostenfeld, Ingeniør og Professor, AU
  • Bjarne Hastrup, Adm. Direktør – Ældre Sagen 
  • Jesper Brask Fischer, Direktør for senior services PFA
  • Moderator: Mikkel Frey Damgaard

_____________________

Morten Thiessen, formand for Ansattes Råd i IDA

Morten Thiessen er uddannet civilingeniør i energiteknik fra Allborg Universitet og har været aktiv i IDA som parlamentariker igennem 20 år, tidligere formand for ingeniørklubben ved Aalborg Industries og formand for Ingeniørforeningens Arbejdsmarkedsudvalg. En af Morten Thiessens mærkesager er, at de seniorer, der kan og vil fortsætte på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det. Det er en win-win-situation for arbejdsmarkedet at fastholde seniorer længere.

Klaus Ostenfeld, ingeniør og ny professor på AU

Klaus Ostenfeld er civilingeniør i brobygning fra DTU og er bl.a. kendt som rådgiveren bag Storebæltsbroen. Klaus har tidligere været brochef og koncernchef CEO i COWI A/S og har været ansvarlig for mange store broer og konstruktioner i Danmark og udlandet. Klaus har bl.a. været præsident i den internationale bro og konstruktionsforening i Zürich, Schweiz og vicepræsident i ATV og er nu international broekspert og senest adjungeret professor ved Aarhus Universitet.

Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Bjarne Hastrup er uddannet cand.polit. fra Københavns Universitet. Han var frem til 1984 direktør i erhvervsorganisationen Håndværksrådet, men var som direktør i EGV med til i 1986 at stifte Ældre Sagen, hvor han i alle 34 år har været administrerende direktør. Under Bjarne Hastrups ledelse er Ældre Sagen vokset til at have over 900.000 medlemmer og mere end 21.000 registrerede frivillige over hele landet. Bjarne Hastrup er meget aktiv i den offentlige debat om social velfærd i Danmark og har skrevet en hel række bøger og artikler om emnet. Bjarne Hastrup har været med til at grundlægge et boligselskab, et finansieringsselskab og et byfornyelsesselskab og har blandt andet været præsident for The International Federation of Ageing, m.fl.) samt formand for regeringens Ældrekommission, medlem af regeringens hjemmehjælpskommission og seniortænketank.

Jesper Brask Fischer, direktør for senior services PFA

Jesper Brask Fischer er uddannet cand.scient.adm. fra Roskilde Universitet. Jesper har gennem de senere år haft ansvaret for PFA’s forretningsudvikling på seniorområdet, og har bla. styrket PFA’s tilbud til seniorkunderne indenfor sundhed, bolig og senkarriere. Har i dag tillige ansvaret for arbejdet med PFA’s sundhedsstrategi og offentlig privat samspil. Jesper er også bestyrelsesmedlem i EVIA Living der udvikler servicerede seniorboliger. Jesper har været koncerndirektør i Social- og Indenrigsministeriet i perioden 2010-2015. 

Aktører / medarrangører: Engineer the Future, Aalborg Universitet, Ingeniørforeningen, IDA, AU Engineering, SDU, DTU – Danmarks Tekniske Universitet,  

______________________

Obs. Denne debat er en del af Folkemødet 2021

Debatten livestreames over Facebook. Se debatten her: https://www.facebook.com/events/1138055943285527/

Hvor

Webinar foran din egen pc, tablet, smartphone

Deltag via pc, tablet, smartphone


Hvornår

Torsdag d. 17. juni 2021

Kl. 12:00 - 12:45


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 16. juni 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

500


Ledige pladser

460

Arrangementsnr.

340358


Arrangør

IDA


Medarrangører

Kurser for studerende