Arrangement

IDA Sjællands generalforsamling 2021

Kom til IDA Sjællands årlige generalforsamling. Grundet Corona og krav om afstand beder vi om at man tilmelder sig generalforsamlingen. Der serveres mad efter generalforsamlingen. Det er dog muligt at fravælge spisning hvis man ønsker dette.

Ringsted Kongrescenter, Ringsted

Mandag d. 07. juni 2021

Kl. 17:15 - 21:30

Gratis

Agenda

17.15 Ankomst

17.30 Oplæg af Sita Michael Bormann - Arbejdslivskonsulent

18.30 Generalforsamling

ca. 20.00 Spisning

Genåbning – hvad kommer vi tilbage til og hvad skal vi være opmærksomme på?
Oplæg ved Arbejdslivskonsulent hos IDA, Sita Michael Bormann

Efter mere end et år, hvor mange af os har arbejdet hjemme langt det meste af tiden, begynder vi nu så småt at vende tilbage til arbejdspladserne. Men det kan blive lige så svært at vende tilbage, som det i sin tid var at blive sendt hjem. For én ting er sikkert: Vi vender ikke tilbage til arbejdspladsen, som vi kendte den før. Det bliver et nyt normal. Corona-krisen og isolationen har nemlig gjort vores relationer tyndere, men den har også givet os nye vaner og vigtige erfaringer.

Dette oplæg sætter spot på, hvordan vi håndterer genåbningen og giver jer redskaber til at få taget den vigtige dialog om, hvordan vi får arbejdsfællesskabet og relationerne op at stå igen i den nye hverdag.  

Dagsorden
 • Valg af dirigent
 • Fremlæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
 • Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
 • Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
 • Valg af regionsrådsformand. (formanden er ikke på valg)
 • Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
 • Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.
 • Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
 • Eventuelt.
 • Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor Regionsrådet. Forslag skal fremsættes senest en måned før generalforsamlingen.

   

  Ved ankomst vil der være the/kaffe/vand og kage i konferencesalen, hvor generalforsamlingen også foregår. Efterfølgende vil der være middag med mad og lidt at drikke i banketsalen, for tilmeldte deltagere.

  Har du allergi kan det noteres ifm. tilmeldingen.

  Grundet Corona situationen beder vi om, at man tilmelder sig generalforsamlingen. 

  Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside senest på dagen for generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

  Du bedes medbringe og bære mundbind når du bevæger dig rundt. Sidder du ned må du tage det af. 

  Der vil være håndsprit til rådighed.

  Der vil i år - grundet Corona - være tilmeldingskrav en uge inden afholdelse da vi skal vide det præcise deltagerantal.

  I IDA stiller vi krav om at du foreviser dit gyldige Coronapas ved ankomst.

  Et gyldigt coronapas indebærer, at deltagerne opfylder en af disse betingelser: 


  1. Er testet negativ for Covid-19 maks. 72 timer før arrangementets start. (Enten PCR- eller kvik-test).

  2. Har et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 180 dage før arrangementets start.

  3. Er færdigvaccineret (dvs. 14 dage efter sidste stik).

  Hvor

  Ringsted Kongrescenter

  Nørretorv 45

  4100 Ringsted


  Hvornår

  Mandag d. 07. juni 2021

  Kl. 17:15 - 21:30


  Pris

  Ikke IDA-medlem

  0 kr.

  Ledig

  0 kr.

  IDA-medlem

  0 kr.

  Seniormedlem

  0 kr.

  Studiemedlem

  0 kr.

  Tilmeldingsfrist

  Mandag d. 31. maj 2021

  Kl. 00:00


  Antal pladser

  45


  Ledige pladser

  6

  Arrangementsnr.

  339600


  Arrangør

  IDA Sjælland