Arrangement

Vi skal blive (lidt) længere. Vil vi det? Seniorer og arbejdsmiljø

Vi bliver ældre og ældre i Danmark. Derfor hæves pensionsalderen – fra 2020 kan man tidligst få folkepension, når man fylder 66 år. Udsigten til flere år på arbejdsmarkedet vækker imidlertid bekymring, både blandt arbejdstagere og –givere.

IDA Mødecenter, København V

Onsdag d. 30. september 2020

Kl. 12:00 - 16:30

Fra 0 kr.

Vi bliver ældre og ældre i Danmark. Derfor hæves pensionsalderen – fra 2020 kan man tidligst få folkepension, når man fylder 66 år. Udsigten til flere år på arbejdsmarkedet vækker imidlertid bekymring, både blandt arbejdstagere og -givere. Der er positive tendenser i forhold til seniorernes arbejdsmarkedstilknytning, da mange seniorer allerede i dag bliver længere på arbejdsmarkedet end tidligere. Nogle seniorer er altså i stand til at imødekomme et længere arbejdsliv, men for andre kan problemer med helbredet øge risikoen for førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Ældre arbejdstagere udgør en stor del af arbejdskraften og kan være en ressource. Men hvordan sikrer vi et godt arbejdsliv, så seniorerne bliver længere på arbejdsmarkedet – samtidig med at de trives? Og gerne i jobs, der tager højde for nedslidning og eventuel nedsat arbejdsevne?

Årsagerne til at seniorer forlader arbejdsmarkedet er komplekse - men arbejdsmiljøet spiller en væsentlig rolle. Dette har skabt ikke blot behov for forskningsbaseret viden om seniorers arbejdsmiljø, men også for nye måder at anskue seniorers arbejdsmiljø på og for udveksling af erfaring på tværs af sektorer. På mødet tager vi temperaturen på seniorers arbejdsmiljø – og søger nye vinkler at anskue det på. Hvordan ser seniorers arbejdsmiljø ud? Hvordan er deres helbred? Hvad viser forskningen, der får ældre til at blive på eller ophøre med at arbejde? Hvad gør forskellige virksomheder  – hvilke tiltag virker – eller ikke? På dagens møde får I både eksempler på hvad forskellige virksomheder gør og viden fra forskere– og vi sætter tid af til at I kan dele JERES erfaringer.

Mødet starter kl. 12.30. IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich kl. 12.00-12.30 

Karin Sørig Hougaard, Mette Elise Larsen og Signe Tønnesen Bergmann, IDA Arbejdsmiljø.

Program:

12.00 - 12.30: IDA Arbejdsmiljø byder på en sandwich

12.30 - 12.35: Velkomst (Karin Sørig Hougaard, Seniorforsker fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø)

12.35 - 13.15: Emil Sundstrup, Seniorforsker fra Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Cand.Scient., Phd.
Oplægget tager udgangpunkt i rapporten ”Seniorers arbejdsmiljø og helbred” som NFA udarbejdede til Seniortænketanken. I oplægget gives en status på seniorers arbejdsmiljø og helbred med udgangspunkt i rapporten og undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark. Denne viden giver en god basis viden om seniorer, som udgangspunkt når vi ønsker at målrette initiativer på arbejdspladsen til forbedring af seniorers arbejdsmiljø.

13.15 - 13.50: Flemming Pedersen, Team Arbejdsliv, Evalueringschef, direktør,
Trygfonden ønskede at kaste lys over mekanismer, der fremmer eller hæmmer tilbagetrækningen gennem projektet SeniorArbejdsliv. Team Arbejdsliv var ansvarlig for praksis-delen i undersøgelsen af, hvad der får senior medarbejdere til at blive på eller ophøre med at arbejde. Udover at svare på dette spørgsmål kaster oplægget også lys over hvem der udfærdiger og beslutter seniorpolitikker i virksomheden og hvem står for den ’daglige’ udmøntning, dvs. ledere, TR og AMR’s roller.

13.50 - 14.00: Pause

14.00 – 14.45 Jesper Brask Fisher, Programchef, PFA Pension
Det gode seniorliv på arbejdsmarkedet”. PFA har med udgangspunkt i Tænketanken Den Nye 3. alder, en række analyser og ikke mindst udvikling i samarbejde med virksomheder og privatkunder, udviklet løsninger til håndtering af senkarrieren. Målet er at blive bedre til at håndtere de udfordringer, der følger med en aldrende arbejdsstyrke, men også indfri det store potentiale som selvsamme udvikling rummer. JBF fortæller om de arbejdsmarkedstrends PFA arbejder med og præsenterer nogle konkrete værktøjer som arbejdspladsen og den enkelte medarbejder kan bruge.

14.45 – 15.10: Kaffepause

15.10-15.30: Signe Tønnesen Bergmann, bestyrelsen, IDA arbejdsmiljø
Seniortænketankens anbefalinger. Seniortænketanken blev nedsat som led i udmøntningen af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet, med det formål at give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen. Tænketanken har undersøgt, hvordan seniorer i højere grad end i dag kan fastholdes på arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen til ledige seniorer kan styrkes. Det har resulteret i en række anbefalinger, som vi hører om her.

15.30-16.00: Alle deltagere
Faciliteret erfaringsudveksling: Hvilke erfaringer har I selv med fastholdelse af senior medarbejdere i dag? Hvilke udfordringer tænker I, vi har om 10 år? 20 år? Hvad virker hos jer og hvad virker mindre godt? Er der forskel på hvad der virker for hvilke grupper af medarbejdere?

16:00 - Afslutning

Dette arrangement hører under IDAs indsats 'Diversity in Tech & Science 2020'

________________________

Hvem skal vinde Agnes & Betzy prisen på 25.000 kr.?
Kender du en ildsjæl, som har gjort noget bemærkelsesværdigt inden for teknologi og naturvidenskab? Så er det nu, du kan nominere din kandidat til IDAs Agnes & Betzy-pris.

 

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31 - 33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 30. september 2020

Kl. 12:00 - 16:30


Pris

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

250 kr.

IDA-medlem

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Studiemedlem

250 kr.

Ikke IDA-medlem

300 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

300 kr.

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 29. september 2020

Kl. 23:55


Antal pladser

40


Ledige pladser

23

Arrangementsnr.

336352