Hvem kan blive IDA-medlem?

Alle studerende, bachelorer og kandidater inden for it, teknik og naturvidenskab fra følgende uddannelsessteder optages i IDA.

Liste over optagelsesberettigede uddannelser.

Danske uddannelser

Danmarks Tekniske Universitet*)

Ingeniørhøjskolerne*)

IT-Universitetet

Københavns Universitet

Konservatorer fra Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Syddansk Universitet

Aalborg Universitet*)

Aarhus Universitet

Roskilde Universitet

*) DTU omfatter i denne sammenhæng også det tidligere Danmarks Ingeniør Akademi, DIA. AAU omfatter også det tidligere AUC, Aalborg Universitetscenter, og Ingeniørhøjskolerne omfatter også de tidligere teknika..

Masteruddannelser

Optagelse på baggrund af en masteruddannelse sker ved individuel behandling.

Diplomuddannelser

Tekniske diplomuddannelser.

Udenlandske uddannelser

Kandidater med uddannelser, der er optaget i FEANI Index.

Desuden optages personer, der er EUR.ING.

Har du en udenlandsk uddannelse, skal du udfylde denne formular.

Individuel optagelse

Søger du individuel optagelse, skal du indsende ansøgning med følgende oplysninger:

1. 2 Stillererklæringer

2. Godtgøre/dokumentere, at lønniveau svarer til niveauet for et uddannet medlem ved at din ansættelseskontrakt samt seneste lønseddel vedlægges.

3. Dokumentere minimum 3 års uafbrudt anciennitet for så vidt angår beskæftigelse med ingeniørrelevant erhvervsarbejde eller optjening af minimum 6 års ingeniørrelevant arbejde i ansøgerens samlede arbejdsliv.

4. At din stilling ved vakance normalt vil blive genbesat med en i IDA optagelsesberettiget person.

Har du spørgsmål til indmeldelsen, kan du få hjælp i denne vejledning.

Ansøgning, stillererklæringer, ansættelseskontrakt, lønseddel og bilag indsendes via vores kontaktformular

Se også

Medlemskab af IDA og forhandlingsret på det offentlige område samt frit organisationsvalg