Hvem kan blive IDA-medlem?

Du kan blive medlem af IDA på fire måder:

1. Umiddelbar medlemsberettigelse på baggrund af uddannelse

Alle færdiguddannede med en videregående uddannelse af minimum 3 års varighed inden for it, teknik eller naturvidenskab; fx ingeniører, cand.scient.er og it-uddannede.

Se liste over medlemsberettigede bachelor- og kandidatuddannelser på baggrund af den koordinerede tilmelding.

Medlemsberettigede kandidatuddannelser
Cand.act.
Cand.agro.
Cand.hort.acrh.
Cand.it.
Cand.med.vet.
Cand.merc.bio.
Cand.merc.it.
Cand.oecon.agro.
Cand.pharm.
Cand.polyt.
Cand.scient.
Cand.scient.bibl.
Cand.scient.cons.
Cand.scient.oecon.
Cand.scient.pharm.
Cand.scient.med.
Cand.scient.techn.
Cand.silv.
Cand.tech.
Cand.tech.soc.
Cand.techn.al

Har du en naturvidenskabelig bachelor/kandidatuddannelse eller ingeniøruddannelse søger du om medlemskab via denne formular.

 

2. Personer med en mindst 3 årig universitær bacheloruddannelse, når du arbejder med teknologi på højt niveau.

Du skal samtidig opfylde mindst ét af disse forhold:
- Arbejder sammen med ingeniører/naturvidenskabelige kandidater
- Arbejder med IT
- Arbejder i en teknologidreven virksomhed

Ansøgning via formularen her.

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere om forhandlingsret på det offentlige område.

 

3. Personer som ikke har en uddannelse, der er godkendt under punkt 1 og 2

Hvis du har dokumenteret minimum 3 års uafbrudt anciennitet for så vidt angår beskæftigelse med ingeniørrelevant erhvervsarbejde eller optjening af minimum 6 års ingeniørrelevant arbejde i ansøgerens samlede arbejdsliv, skal søge om individuel optagelse, kan du indsende ansøgning med følgende oplysninger:

A. 2 Stillererklæringer

B. Godtgøre/dokumentere, at lønniveau svarer til niveauet for et uddannet medlem ved at din ansættelseskontrakt samt seneste lønseddel vedlægges.

C. Dokumentere minimum 3 års uafbrudt anciennitet for så vidt angår beskæftigelse med ingeniørrelevant erhvervsarbejde eller optjening af minimum 6 års ingeniørrelevant arbejde i ansøgerens samlede arbejdsliv.

D. At din stilling ved vakance normalt vil blive genbesat med en i IDA optagelsesberettiget person.

Har du spørgsmål til indmeldelsen, kan du få hjælp i denne vejledning.

Ansøgning, stillererklæringer, ansættelseskontrakt, lønseddel og bilag indsendes via vores kontaktformular.

Er du offentligt ansat, skal du være opmærksom på, at IDA måske ikke har forhandlingsretten. Læs mere om forhandlingsret på det offentlige område.

Maskinmester: Hvis du er uddannet maskinmester, søger du om medlemskab via denne kontaktformular.

 

4. Udenlandske uddannelser

Alle færdiguddannede med en videregående uddannelse af minimum 3 års varighed inden for it, teknik eller naturvidenskab; fx ingeniører, cand.scient.er og it-uddannede.

Kandidater med uddannelser, der er optaget i FEANI Index.

Desuden optages personer, der er EUR.ING.

Har du en udenlandsk uddannelse, skal du udfylde denne formular.

 

Se også

Medlemskab af IDA og forhandlingsret på det offentlige område samt frit organisationsvalg