Problemer og klager

I IDA arbejder vi løbende på at forbedre vores service over for vores medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at systematisere klagerne over foreningens serviceydelser.

Problemer med login

Har du problemer med at logge ind på Mit IDA?

Kontakt IDAs medlemsservice

Problemer med Ingeniøren, Version2 eller Tech-medierne?

Har du spørgsmål vedrørende Ingeniøren, Version2 eller din adgang til Teknologiens mediehus' Tech-medier?

Se, hvem du skal kontakte

Skriv din klage

Er du utilfreds med IDAs generelle ageren og ydelser eller ønsker at klage over specifikke forhold eller oplevelser? Så kan du sende din klage til klage@ida.dk

Er du utilfreds over et onlinekøb af en ydelse hos IDA - eksempelvis adgang til et arrangement eller en vare? Så kan du klage til Center for Klageløsning.

Læs mere og start din klage i Center for Klageløsning hos Nævnenes Hus

IDA har også ordninger for indberetning af lovbrud, forseelser og krænkelser.

Læs mere om Sanktionsudvalgsordning og Whistleblowerordning.

Klagebehandling

Udover at få et overblik over medlemmernes tilfredshed med vores arbejde er det formålet at forbedre servicen ved at lære af eventuelle fejl.

IDA har et klagebehandlingssystem, der sikrer:

  • En hurtig og ensartet behandling af klagerne. Alle medlemmer får svar på klager inden for 14 dage fra modtagelse af klage i IDA - evt. ved foreløbigt svar, hvis undersøgelserne kræver mere tid.
  • Revidering af foreningens serviceydelser og interne arbejdsgange, hvis klagesagerne giver anledning hertil.
  • At holde foreningens politiske ledelse ved forretningsudvalget orienteret om antallet af og indholdet i medlemssagerne ved en årlige rapportering i form af et notat over periodens klagesager.

Offentliggørelse af klager

IDA ønsker åbenhed om klagerne, og derfor offentliggør foreningen én gang om året et notat, der beskriver de indkomne og behandlede klager i anonymiseret form. Notaterne kan læses nedenfor:

Klagerne er i notatet samlet under overskrifter og beskrevet ud fra kategorierne:

  • Hvad handler klagen om?
  • Hvad blev der konkret gjort eller ikke gjort?
  • Har klageren fået helt eller delvist medhold eller er klagen blevet afvist, og har klagen givet anledning til ændring i service, forretningsgang eller andet?
  • Er der kommet en reaktion fra klageren og er klageren fortsat medlem af IDA?