Problemer og klager

I IDA arbejder vi løbende på at forbedre vores service over for vores medlemmer. Det gør vi bl.a. ved at systematisere klagerne over foreningens serviceydelser.

Problemer med login og Ingeniøren

Har du problemer med at logge ind på Mit IDA eller har du spørgsmål vedrørende din levering af Ingeniøren, så kan du klikke på nedenstående links og skrive til os.

Skriv din klage

Hvis du er utilfreds med IDAs generelle ageren og ydelser eller ønsker at klage over specifikke forhold eller oplevelser, kan du sende din klage i en e-mail til klage@ida.dk

Du kan også sende en klage hvis du er utilfreds i forbindelse med et onlinekøb af en ydelse hos IDA - eksempelvis adgang til et arrangement eller en vare - efter reglerne for forbrugerbeskyttelse og klageadgang i Den Europæiske Union.

Du kan læse mere på EU's side til forbrugerne om Onlinetvistbilæggelse - og se hvilke rettigheder og muligheder, som du har, såfremt du ønsker at klage over en nethandel med IDA.

IDA har også ordninger for indberetning af lovbrud, forseelser og krænkelser. Læs mere om Sanktionsudvalgsordning og Whistleblowerordning.

Klagebehandling

Udover at få et overblik over medlemmernes tilfredshed med vores arbejde er det formålet at forbedre servicen ved at lære af eventuelle fejl.

IDA har et klagebehandlingssystem, der sikrer:

  • En hurtig og ensartet behandling af klagerne. Alle medlemmer får svar på klager inden for 14 dage fra modtagelse af klage i IDA - evt. ved foreløbigt svar, hvis undersøgelserne kræver mere tid.
  • Revidering af foreningens serviceydelser og interne arbejdsgange, hvis klagesagerne giver anledning hertil.
  • At holde foreningens politiske ledelse ved forretningsudvalget orienteret om antallet af og indholdet i medlemssagerne ved en årlige rapportering i form af et notat over periodens klagesager.

Offentliggørelse af klager

IDA ønsker åbenhed om klagerne, og derfor offentliggør foreningen én gang om året et notat, der beskriver de indkomne og behandlede klager i anonymiseret form. Notaterne kan læses nedenfor:

Klagerne er i notatet samlet under overskrifter og beskrevet ud fra kategorierne:

  • Hvad handler klagen om?
  • Hvad blev der konkret gjort eller ikke gjort?
  • Har klageren fået helt eller delvist medhold eller er klagen blevet afvist, og har klagen givet anledning til ændring i service, forretningsgang eller andet?
  • Er der kommet en reaktion fra klageren og er klageren fortsat medlem af IDA?