Samarbejde til gavn for medlemmerne

Jo tættere de fagtekniske selskaber, regionale fagtekniske enheder, kompetencefora og IDA Learning kommer hinanden, jo bedre er det for medlemmerne. Den tanke ledte for to år siden til, at Hovedbestyrelsen oprettede et Advisory Board.