Principper og retningslinjer fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har de seneste år arbejdet med at udarbejde retningslinjer og hensigtserklæringer for aktiv-området.