Valg til IDAs repræsentantskab

Der skal vælges 61 medlemmer blandt IDAs færdiguddannede medlemmer. Derudover udpeger studiemedlemmerne 4 repræsentanter.