Markedsføring

En vigtig opgave som bestyrelsesmedlem er at få gjort jeres medlemmer opmærksom på de spændende arrangementer, som du og din bestyrelse gennemfører.

Folderen Skriv bedre tekster er et gør-det-selv-værktøj, som er udarbejdet specielt til bestyrelsesmedlemmer i IDA i forhold til at skrive bedre tekster til arrangementerne.

I guiden får du gode råd og ideer til, hvordan du får succes med markedsføringen af arrangementer. Du får inspiration til, hvordan du planlægger din markedsføring, fanger din målgruppe og skriver, så det bliver læst. Du finder også en række gyldne regler for udarbejdelsen af nyhedsbreve og tekster til internettet.

Udsendelse af nyhedsmails

Det er jeres netværkskoordinator, der udsender nyhedsmails til jeres enheds medlemmer. Kontakt jeres netværkskoordinator for nærmere information.

De regionale nyhedsmails omhandler alle de arrangementer, der afholdes i regionen; dette gælder dog ikke for Københavns Region.

Annoncering i Ingeniøren

Når du skal bestille en annonce, skal du kontakte Ingeniøren, via mail. 

Find priser og kontaktpersoner her

Det er ikke længere muligt at bestille annoncer via arrangementsoprettelsen.

Dit arrangement vil stadig automatisk fremgå af arrangementskalenderen med titel (max 55 tegn), dato og arrangementsnummer. 

Sociale medier

Din bestyrelse eller enhed kan oprette grupper på sociale medier – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram og mange flere. I kan dermed markedsføre jeres arrangementer over for medlemmer af gruppen. Gruppen er jeres egen, så det er jer selv der opretter og varetager al aktivitet på siden.

HUSK i den forbindelse

  • Opmærksomhed: De sociale medier passer ikke sig selv. En ikke-opdateret gruppe eller en gruppe ”uden liv” er dårlig reklame for jeres IDA-enhed.
  • Forankring: En eller flere personer i jeres bestyrelse bør have depechen og skabe aktivitet i gruppen.
  • Vedholdenhed: Det kræver tid og ressourcer at blive synlig i sociale medier.

IDA har oprettet en LinkedIn-gruppe til brug for de aktive i IDAs selskaber og regionale enheder, hvor du kan dele dine erfaringer med dine bestyrelseskolleger. Det kan være, at du fx sidder med en viden, som du vurderer andre kunne have glæde af. Brug gerne siden som en platform for videndeling og erfaringsudveksling – jo mere des bedre.

Alle teknologiske og regionale arrangementer i IDA markedsføres via ida.dk/arrangementer-og-kurser. Her kan medlemmerne se arrangementernes indhold og program, ligesom de kan tilmelde sig.

For at et arrangement kan komme på hjemmesiden, skal det oprettes i IDAs mødesystem. Du eller en anden fra bestyrelsen kan oprette via IDAs portal på nettet. Du finder en vejledning til oprettelse af arrangementer på Parlamentariker-sitet på ida.dk under punktet Opret et arrangement. Bemærk at der ligger to forskellige vejledninger – en guide til oprettelse af arrangement og en guide til oprettelse af detaljer på et arrangement.

Når din enhed udbyder arrangementer, bliver de markedsført via enhedens nyhedsmail og sendt ud til medlemmerne. Det er jeres netværkskoordinator, som sørger for udsendelsen, og som i de fleste tilfælde styrer hvornår og hvor mange nyhedsmails, der bliver sendt ud. Skulle du have ønsker eller ændringsforslag til dette, er du velkommen til at tage en snak med netværkskoordinatoren.

IDA har udarbejdet en mailskabelon, som giver jeres mailudsendelser et flot, indbydende og professionelt udseende. Region Østjylland er brugt som eksempel.

(Se eksemplet i fuld størrelse her)

Med mindre I har specielle ønsker til den tekst som skal stå i nyhedsbrevet, så er det netværkskoordinatoren, som selv udarbejder en egnet tekst ud fra den tekst der ligger på arrangementet. Hvis I selv vælger at udarbejde en tekst, så gør jeres nyhedsmails så overskuelige, informative og brugbare som muligt ved at følge nedenstående gode råd:

Der er to simple modeller, som du med fordel kan anvende, når du skal skrive arrangementstekster; EFU- og AIDA-modellen:

EFU

Egenskaber   → Hvad er det? (fakta)
Fordel             → Hvad kan det? (funktion)
Udbytte           → Hvad får jeg ud af det? Hvad betyder det for mig?

AIDA

Attention         → Hov, hvad var det
Interest            → Det ser interessant ud
Desire             → Det har jeg lyst til
Action             → Jeg gør det

Tag udgangspunkt i modtageren! Lad være med at tænke på, hvad I selv synes er vigtigt og interessant at få med. Tænk i stedet på, hvad modtageren har brug for at vide - hvad han/hun skal have ud af at læse jeres nyhedsbrev. Gør også brug af links til IDAs hjemmeside. Links kan fx føre til en samlet oversigt over alle jeres arrangementer de næste tre måneder, til beskrivelsen af et enkelt arrangement, til jeres forum eller til jeres egen hjemmeside på ida.dk. Kontakt din netværkskoordinator, hvis du ønsker sparring til formulering af gode markedsføringstekster.

For at skabe en synergieffekt netværkene imellem er alle de faglige netværk inddelt i en række faglige klynger. Ud over at styrke synergien åbner klyngedannelsen også op for en bredere markedsføringsmulighed. Mange arrangementer har faglige overlap med andre selskaber, og kan derfor også være interessante for andres selskabers medlemmer. Der sendes som udgangspunkt nyhedsmails ud til klyngerne en gang i kvartalet eller efter behov. Der er udpeget en række redaktører blandt netværkskoordinatorerne, der styrer udsendelserne af klyngemails til de enkelte klynger.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden