Høringssvar vedr. de danske logningsregler

IDAs høringssvar til ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikation (logning). IDA anerkender politiets for kriminalitetsforebyggende indsatser. IDA mener, at lovforslaget er for vidtgående og kan ikke anbefale forslaget.