Høringssvar til bekendtgørelse om støtteberettigelse

Læs høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond, Den Europæiske Socialfond Plus Fonden for Retfærdig Omstilling