Ingeniørforeningen, IDAs høringssvar til vandsektorloven m.v.

Regeringen lancerede sidste efterår en eksportstrategi for vand, som indeholder en vision om at fordoble den danske eksport af vandteknologi fra de nuværende 20 mia. kr. til 40 mia. årligt i 2030. Visionen deler Ingeniørforeningen, IDA til fulde.