24.09.2020
3 min læsetid

Flere kvinder på STEM-uddannelserne

De seneste fem år er andelen af kvinder på STEM-uddannelser gået pænt frem

Ulrik Frandsen

af Ulrik Frandsen

Kvinde

Andel af kvinder på STEM-uddannelserne i stigning

Ud over en generel flot stigning i årets optag på STEM-uddannelserne, er det ekstra glædeligt, at der også over tid er en stigning blandt kvinder, der har valgt at søge mod disse uddannelser.

Det mener formanden for IDAs Uddannelses- og Forskningsudvalg Sara Grex på baggrund af en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den viser, at den procentvise vækst i nye studerende på STEM-uddannelserne næsten var ligeligt fordelt mellem mænd og kvinder i perioden fra 2009-2015, men at der de seneste fem år er sket en markant fremgang for kvinderne.

Antallet af kvindelige studerende på STEM-uddannelser er fra 2015 til 2019 vokset med 11 procent, mens antallet af mandlige STEM-studerende i samme periode er vokset med tre procent.

”Det er der arbejdet på i lang tid, så der er skønt, at det er lykkedes. Flere kvinder inden for STEM har stor betydning for, at fremtidens teknologier er henvendt til både mænd og kvinder. Mange virksomheder profiterer af at have en mangfoldig medarbejdergruppe, hvilket også gør, at vi som samfund bedre kan løse de presserende udfordringer, vi står med,” siger hun.

I 2019 var det ifølge Danmarks Statistik 8.600 kvinder, som studerede på STEM-uddannelserne, hvilket svarer til godt hver tredje studerende, men potentialet kan være endnu større, mener Sara Grex.

”En ny analyse fra Engineer the Future viser, at piger er glade for de naturfaglige linjer på gymnasiet, men når de skal sætte kryds ved en videregående uddannelse, vælger kvindelige naturvidenskabelige studenter de sundhedsfaglige uddannelser i stedet for STEM-uddannelserne. Det vigtigste er naturligvis, at unge vælger en uddannelse, som de har lyst til at tage. Derfor skal vi naturligvis fortsætte arbejdet med at motivere flere unge til at søge mod STEM-uddannelserne,” siger hun.