27.02.2021
2 min læsetid

De kommunale OK21-forhandlinger er nu afsluttet

I dag er de sidste overenskomstforhandlinger for akademikerne i landets kommuner faldet på plads.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig, er tilfreds med, at der nu etableres en kompetencefond med en fornuftig volumen på det kommunale område.

Akademikerne og KL har i dag forhandlet det sidste forlig i forbindelse med OK21 på plads. Dagens forlig skal ses i forlængelse af forrige weekends forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL, som sikrede medlemmerne en lønforbedring på 5,02 pct. over de næste tre år.

Og det er en fornuftig aftale, som Akademikerne har landet med KL, mener Carsten Eckhart Thomsen, formand for IDA Offentlig, der har repræsenteret IDAs omtrent 4.000 medlemmer, der til daglig arbejder i kommunerne.

”Det har været svære forhandlinger også med kommunerne, men vi har fået forhandlet os frem til en fornuftig økonomisk ramme, der sikrer en reallønsfremgang. Nu har vi i lighed med aftalen tidligere på ugen med Danske Regioner også fået etableret en kompetencefond med en fornuftig volumen på det kommunale område, og det er jeg glad for. Med oprettelsen af kompetencefonden kan medlemmerne i kommunerne søge midler til individuel kompetenceudvikling, som vi hidtil har kendt det fra det statslige område. Det har været et vigtigt krav for os, og det har vi fået,” siger Carsten Eckhart Thomsen.

Han er også tilfreds med de forbedringer, der er forhandlet hjem på løndelen for medlemmerne.

”Vi har fået forhandlet en forhøjelse af pensionsprocenten hjem. Det kommer alle medlemmer til gode. Desuden er vi kommet igennem med en forhøjelse af slutlønningerne på basistrinene, som også vil gælde for special- og chefkonsulenter. Det er positivt,” siger Carsten Eckhart Thomsen.

Afstemning - din stemme tæller

Med det kommunale forlig i hus, vil forhandlingsresultaterne på alle de tre offentlige områder blive sendt til afstemning blandt IDAs offentligt ansatte medlemmer.

Alle offentligt ansatte medlemmer vil via en elektronisk afstemning blive bedt om at tage stilling til resultatet ved en vejledende urafstemning. IDAs politiske udvalg, Ansattes Råd, vil på baggrund af medlemmernes stemmer tage stilling til, om resultatet skal godkendes eller ej.

Inden afstemningen sættes i gang, vil IDAs offentligt ansatte medlemmer blive orienteret om indholdet i forligene via links til forligsteksterne og faktaark, som beskriver forligene.

IDA vil også afholde webinarer, som du kan deltage i fra din computer. Her vil Carsten Eckhart Thomsen, som IDAs repræsentant i Akademikernes forhandlingsudvalg, fortælle om IDAs anbefaling i forhold til afstemningen samt forklare afstemningsprocessen, forhandlingerne og forligene.

Dato for igangsættelse af afstemningen følger snarest.

Du kan læse mere om overenskomstforhandlingerne på IDAs OK21-hjemmeside

Se forlig og faktaark

Lønforbedringer på 5,02 over de næste 3 år, pensionsforhøjelse samt etablering af en kompetencefond er med i den nye aftale for IDAs 4.000 regionalt ansatte.

Se AC's forlig med KL

Se faktaark

Chefområdet

Se forhandlingsprotokol chefområdet

Se faktaark chefområdet

Beredskabsområdet

Se forhandlingsprotokol beredskabsområdet

Se faktaark beredskabsområdet