10.04.2019
2 min læsetid

Konfliktmægling erstatter i stigende grad retssager

Fremtidens universalværktøj til konfliktløsning hedder retsmægling og mediation. Og når et medlem ender i en konflikt med sin arbejdsgiver, løser IDA oftere og oftere tvisten med det værktøj fremfor at føre en langvarig retssag ved domstolene.

Søren Lorentzen

af Søren Lorentzen

Når vi bruger mediation og retsmægling, bliver mere end 80 pct. af sagerne forligt, siger Finn Lænkholm, der er advokat i IDA.

De senere år har IDAs advokater benyttet sig af mediation og retsmægling som konfliktløsningsværktøj. Og det med så stor succes, at denne type konfliktmægling også er blevet en integreret del af IDAs standardkontrakt. Frem til i dag har IDAs advokater brugt mediation og retsmægling i 28 sager, hvoraf de 23 blev forligt ved forhandlingsbordet. Fem sager blev ikke løst i dette forum og fortsatte ved domstolene som retssager.

”Tallene taler deres tydelige sprog. Når vi bruger mediation og retsmægling, bliver mere end 80 pct. af sagerne forligt. Det viser med al tydelighed det potentiale, som denne konfliktløsningsmetode rummer,” siger Finn Lænkholm, der er advokat i IDA, retsmægler ved domstolene og formand for Danske Mediatoradvokater.

”Under en konfliktmægling er forhandlingsklimaet langt bedre sammenlignet med en retssag, hvor fronterne trækkes hårdere op. Når man går ind i en mægling med en neutral mægler for bordenden, så tager parterne ejerskab til konflikten, og det fører ofte til større gensidig forståelse. Når den stemning er skabt, er man som regel også indstillet på at løse konflikten og lave en aftale, som begge parter er tilfredse med,” siger Finn Lænkholm.

Han påpeger, at processen ved mediation og retsmægling er langt hurtigere end den gængse proces ved domstolene. Fra parterne bliver enige om at forsøge at løse konflikten ved mægling eller mediation, vil de typisk mødes inden for en måned, og efter en halv til en hel dags mægling er konflikten typisk forligt. Til sammenligning vil en retssag ofte strække sig over flere år.

”Konfliktmægling passer godt til det moderne arbejdsmarked. Hvis mæglingen ender med et forlig, kan alle parter hurtigt lægge sagen bag sig og komme videre med deres tilværelse. Mange mennesker undervurderer den mentale belastning, som et årelangt tovtrækkeri ved domstolene kan være. Virksomhederne sparer også en masse intern tid og udgifter. Derfor anbefaler vi vores medlemmer, at de prøver mediation og retsmægling for at se, om det kan løse uenighederne,” siger Finn Lænkholm.

Han understreger, at det er et risikofrit tilbud.

”Hvis mæglingen ikke fører til en forligsmæssig løsning af sagen, fortsætter retssagen ved domstolene. Mediation og retsmægling er et risikofrit tilbud, som ikke stiller nogle parter ringere,” siger Finn Lænkholm.