IDA og verdensmålene

I IDA arbejder vi konkret med verdensmålene på flere niveauer. Først og fremmest danner verdensmålene baggrund for foreningens strategi og vision.

I IDA mener vi, at indfrielsen af verdensmålene kræver helt nye løsninger. Løsninger, der er baseret på teknologi og viden. IDAs medlemmer har – med deres baggrund inden for teknologi, naturvidenskab og it – forudsætningerne for at bringe de nye løsninger i spil.

  • IDAs strategi og vision

FNs verdensmål er grundlag for vores arbejde. Vi agerer og påvirker vores omgivelser ved vores drift og vores aktiviteter.

IDA kan som forening derfor bidrage til arbejdet med indfrielsen af FNs verdensmål ved at besidde let adgang til den nyeste viden inden for bæredygtig udvikling. Det gør vi både i vores politiske arbejde, hvor vi med analyser og politiske forslag arbejder for, at Danmark når verdensmålene og samtidig bidrager til, at resten af verden også når FNs verdensmål.

Vi arbejder politisk i IDA med uddannelsespolitik, arbejdsmarkedet, grøn erhvervspolitik, digitalisering, privacy, transport, klima og energi, ligestilling og cirkulær økonomi, alle sammen emner, hvor FNs 17 verdensmål spiller en rolle

 

Bæredygtighedskaravanen

IDAs medlemmer har desuden taget initiativ til Bæredygtighedskaravanen, hvor aktive i IDAs fagtekniske og regionale selskaber er gået sammen om at udbrede kendskabet til verdensmålene.

I løbet af 2019 var Bæredygtighedskaravanen på tur rundt i landet for at besøge danske virksomheder, der arbejder med bæredygtighed og FNs verdensmål.

Gennem arbejdspladsbesøg og forskellige arrangementer vil Karavanen synliggøre og fremhæve det engagement og de løsninger, danske virksomheder og IDAs medlemmer allerede har på indfrielsen af verdensmålene. Derigennem vil Bæredygtighedskaravanen øge kendskabet til den danske indsats for FNs verdensmål blandt IDAs medlemmer og bidrage til at sætte FNs verdensmål på dagsordenen.

Hvad gør IDA selv

På de interne linjer i driften af IDA-huset har vi også udgangspunkt i verdensmålene.

Verdensmålene indgår fx i vores miljøpolitik, og i forbindelse med vores ISO14001:2015 certificering er målene fundament for arbejdet med IDAs miljøpåvirkninger.

IDA har i mange år haft fokus på miljø og energi, og vi gør brug af bæredygtige teknologier i IDA-huset, fx regnvand i toiletterne, solceller på taget og fjernkøling med havvand.

Verdensmålene tilføjer et ekstra stort fokus på bæredygtighed og livscyklusperspektiv, og vores miljøarbejde i huset handler nu og fremadrettet i endnu højere grad om fx valg af leverandører og produkter, madaffaldsgenanvendelse, og nedbringelse af madspild.

 

Tilmeld dig < 1,5 grader

  • Dybdegående artikler
  • Fokus på klimakampen
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbrev