Rammevedtægter for IDA afdelinger

Vedtaget af Repræsentantskabet den 13. november 2021.