Strategiens grundlag og retning

Her kan du læse om IDAs ambition, værdier, ståsted og bærende søljer.