Kommissorium for Sirikommissionen

Kommissionen skal både kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og jobmuligheder ved kunstig intelligens og digital disruption samt skabe opmærksomhed om, hvad forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund.

Formål

- At kortlægge, hvordan Danmark kan blive førende i at udnytte de vækst- og jobmuligheder kunstig intelligens og digital disruption skaber.
- At skabe opmærksomhed om de forandringer kunstig intelligens og digital disruption skaber i vores samfund i almindelighed og på vores arbejdsmarked isærdeleshed – og hvad de betyder for os som mennesker.
- At belyse hvilke typer af job kunstig intelligens og digital disruption erstatter i fremtiden, hvilke mulige nye job det kan skabe, samt hvilke typer af uddannelser, der således bliver efterspurgt i fremtiden?

Opgave

Kommissionen får til opgave at:

- Levere en hvidbog, der behandler kunstig intelligens og digital disruption inden for en række brancher og sektorer. For hver branche og sektor sættes der fokus på fire specifikke spørgsmål:

 • Hvilke typer af job overtages af kunstig intelligens og digital disruption?
 • Hvilke nye vækst- og jobmuligheder skaber kunstig intelligens og digital disruption?
 • Hvad kan virksomheder, stat og øvrige aktører gøre for at sikre, at vi i Danmark griber og får gavn af disse nye vækst- og jobmuligheder?
 • Hvilke life skills og uddannelser – særligt videregående – bliver efterspurgt som følge af de forandringer kunstig intelligent og digital disruption skaber?

- Bidrage til oplysning og offentlig debat om en fremtid med kunstig intelligens og digital disruption– samt sætte fokus på, hvad kunstig intelligens og digital disruption betyder for os som mennesker.

- Sikre inddragelse af fag- og branchefolk, virksomheder, fagforeninger, digitale eksperter, borgere m.fl. med henblik på at sikre, at ny viden på området spredes bredt.

Arbejdsform

Kommissionen bruger indledningsvis og afslutningsvis ca. et halvt år på dels at rammesætte udfordringerne, dels at udbrede anbefalinger og policyforslag. Her imellem afvikles 4 temasessioner:

Indledende 6 måneder

Her præsenteres kommission, rammer, formål og opgaver. Der sættes fokus på de udfordringer Danmark står overfor iforhold til kunstig intelligens og digital disruption.

Hensigten med de første 6 mdr. er at prime dagsordenen, så det står klart for alle, hvorfor vi har brug for en Sirikommission.

Temasessioner

Varer som udgangspunkt ca. et halvtår af gangen og følger samme fasteskabelon.

 • Det foreslås, at de fire sessioner kommertil at handle om finanssektoren og advokatbranchen, transportbranchen, sundhedssektoren og den offentlige sektor.
 • Produktet af hver session er en visualisering af den fremtid,vi står over for på området, samt et papir (ca. 5-10 sider), der skitserer udfordringer og kommissionens anbefalinger på området.
 • Der inviteres 4-5 nye midlertidige medlemmer med særligviden ind i kommissionen.
 • Hver session tager udgangspunkt i de fire spørgsmål, der eroplistet ovenfor, og har elementer af:
 • Involvering af eksperter og branchefolk
 • bud på udfordringerne og løsninger
 • Involvering af kreative
 • hvordan kan vi illustrere og virkeliggøre fremtiden med kunstig intelligens og digital disruption?
 • Hvordan serden ud (scenarieopbygning)?
 • Dialog og crowdsourcing med borgere og offentlighed – med henblik på folkelig debat om, hvordan den skitserede udvikling påvirker almindelige mennesker, og hvad vi kan gøre?
 • Dialog i kommissionen – hvilke udfordringer skal vi fremhæve og hvilke anbefalinger skal vi foreslå?


Afsluttende 6. måneder: Her præsenteres kommissionens samlede anbefalinger og der afvikles en række events, som sætter fokus på det arbejde kommissionen har leveret, de udfordringer, som er belyst og især de anbefalinger, man er nået frem til. Målet er at udgive en hvidbog om Danmarks fremtid med digital disruption og kunstig intelligens.


Deltagere
IDAs formand Thomas Damkjær Petersen og Ida Auken, MF for RV, deler formandskabet. For hver temasession inviteres yderligere 5 deltagere med særlig indsigt i den pågældende sektor eller branche. IDA er sekretariat for kommissionen.