Kommissorium for Sirikommissionen

Kommissionen skal både kortlægge, hvordan Danmark kan udnytte vækst- og jobmuligheder ved kunstig intelligens og digital disruption samt skabe opmærksomhed om, hvad forandringerne kommer til at betyde for det danske samfund.