08.03.2021
3 min læsetid

Nyuddannedes lønforskel varierer efter uddannelse

I IDA undersøger vi hvert år lønforskellen mellem mænd og kvinder. Som vi har set før, er der forskelle som kan forklares, og ulighed det er svært at sætte anden årsag på end kønnet.

Anne-Cathrine Jensen

af Anne-Cathrine Jensen

Kvinder får mindre i løn end mænd.

Det er konklusionen i en ny analyse fra IDA, som viser en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder på 3,7 procent - det vil sige, hvis man korrigerer for de forskelle, der skyldes alder, anciennitet og kvinders tendens til oftere at gå på deltid.

Deler vi analysen op efter uddannelser, skal du som nyuddannet vide, at der er store variationer i lønforskellen alt afhængigt af uddannelse.

Store udsving på tværs af uddannelser

Analysen dækker alle IDAs medlemsgrupper, og viser at mænd får den højeste startløn uanset om de kommer fra en naturvidenskabelig uddannelse (Anden Uddannelse), Cand.scient., er diplom-, eksport- eller civilingeniør.

Startløn for nyuddannede privatansatte, 2020, fordelt på køn og uddannelse. Kilde: IDAs lønstatistik privat 2020.

For privatansatte IDA-medlemmer varierer forskellen i startløn markant, og der er mindst forskel på mænd og kvinders lønninger blandt diplom- og eksportingeniører, mens der er knap 2000 kroners forskel på startlønnen blandt civilingeniører.

Hvis du vil se alle variabler og flere detaljer fra analysen, kan du finde den samlet her.

Analysen viser, at når der tages højde for alle disse forhold, så er der stadig forskel på mænd og kvinders løn, og at kvindernes løn i løbet af arbejdslivet udgør 96,3 procent af mændenes, svarende til en korrigeret lønforskel på 3,7 procent mellem mænd og kvinder – nyuddannet eller ej.

Når dette sættes i relation til mænds gennemsnitlige bruttoløn, svarer det til, at kvinderne får 2.207 kroner mindre end mændene i gennemsnit.

Men som vi ser, varierer forskellen på tværs af uddannelser, og at kvinderne med bestemte uddannelser starter næsten 2000 kroner bag mændene fra start.

Lønforskel fra starten vokser over årene

Jo større lønefterslæb du lægger ud med, desto større kan forskellen vokse i løbet af et langt arbejdsliv. Mange arbejdspladser arbejder med løntrin og fælles lønstigninger i procent, så her vil en lønforskel i udgangspunktet også betyde relativt mindre lønstigninger i kroner og ører.

Samtidig er det ofte på vej ind i et job, at man har størst mulighed for at påvirke sin løn. Du kan læse meget mere om, hvordan du forhandler løn på vej ind i dit første eller næste job her, hvor IDAs karriererådgivere samler deres råd om forskellige emner.