Overenskomstforlig landet på det kommunale område

På trods af svære økonomiske tider, er det lykkedes at forbedre reallønnen for kommunalt ansatte i et 3-årigt overenskomstforlig. Sidste forhandlinger mellem KL og Akademikerne udestår stadig.

Morten Scriver Andersen

af Morten Scriver Andersen

Forlig på det kommunale område