OK23 - Varslings- og muligt konfliktforløb

I denne oversigt vises en mulig tidshorisont for en konflikt når virksomheden er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening. OK23 omfatter godt 600.000 privatansatte, herunder en lang række IDA-medlemmer.