FAQ om OK24

Overenskomsten bestemmer din løn og arbejdsvilkår, når du er offentligt ansat. Find svar på dine spørgsmål om OK24 - de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024.

 

Afstemning om forhandlingsresultat - hvordan får jeg besked?Link kopieret

 

Afstemning - hvorfor er det vigtigt, at jeg stemmer?Link kopieret

 

Den danske model - hvad går den ud på?Link kopieret

 

Forbedringer og ændringer - kan de gælde både løn, pension, arbejdstid og vilkår for barsel, ferie m.m.?Link kopieret

 

Forhandlingernes parter - hvem repræsenterer lønmodtagerne og arbejdsgiverne?Link kopieret

 

Krav - hvad tager IDA med til forhandlingsbordet?Link kopieret

 

Medlemsindflydelse - har jeg som IDA-medlem indflydelse overenskomstforhandlingerne?Link kopieret

 

Ny overenskomst - hvornår træder den i kraft?Link kopieret

 

Reguleringsordningen - hvad er det?Link kopieret

 

Stat, kommune, region - er det samme overenskomst eller er de forskellige?Link kopieret