Honorarer

Du har startet en selvstændig virksomhed og er dermed ikke lønmodtager længere. Men hvad så? Og skal du sende honorar-opgørelser til dine kunder eller skal du sende fakturaer? Det kan ofte være svært at navigere i.

Kvinde står med mobil i hånden

Hvornår er du honorarmodtager?

Du vil typisk blive regnet som honorarmodtager, når du yder et stykke arbejde i din fritid, som du bliver betalt for i et honorar eller engangsvederlag. 

Honorarmodtager

Som udgangspunkt er du kun honorarmodtager, hvis du endnu ikke har et cvr-nummer og ikke driver det, man kalder erhvervsmæssig virksomhed.

Sender du en honorar-opgørelse er det derfor typisk for opgaver, som du laver i din fritid, eller som du laver som freelancer ved siden af dit lønmodtagerjob.

Lige så snart du får et cvr-nummer og driver erhvervsmæssig virksomhed med overskud eller udsigt til overskud er du ikke længere honorarmodtager.

Klassificering hos SKAT

Hos SKAT bliver du anset som honorarmodtager, når du i din fritid yder et stykke arbejde, der bliver betalt med et honorar eller engangsvederlag, selvom du er lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse.

Som udgangspunkt skal du ikke registreres for moms som honorarmodtager. Men hvis din omsætning som honorarmodtager overstiger 50.000 kr. før moms, bør du kontakte SKAT.

Honorarmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende

Der er nogle erhvervsgrupper, som modtager vederlag, der ofte også kaldes honorarer, som alligevel bliver anset som selvstændig virksomhed. Herunder findes eksempelvis rådgivende ingeniører.

Du driver selvstændig virksomhed

Hvis du ikke er honorarmodtager og derimod driver en erhvervsmæssig virksomhed, sender du i stedet fakturaer til dine kunder. Det kræver et cvr-nummer at sende fakturaer. SKAT anser en virksomhed for at være erhvervsmæssig, når den drives for egen regning og risiko med det formål at få et overskud.

Det betyder ikke, at din virksomhed kun anses for erhvervsmæssig, hvis du har et overskud, men at den skal være tilrettelagt og drevet på en måde, at den kan forventes at blive rentabel

Læs mere om reglerne

Du kan læse mere om reglerne for honorarer hos SKAT

Fastsæt prisen på dine honorarer

Som selvstændig eller freelancer sætter du selv prisen på dit eget arbejde, og du bestemmer derfor, hvor meget du skal have i løn. Læs med her og bliv klogere på, hvad du skal tage i timen, og hvor meget du kan udbetale af løn til dig selv.

Der er ikke nogen fast timepris eller honorar for selvstændige konsulenter. Det er nemlig et spørgsmål om forhandling mellem dig og kunden.

Et vejledende udgangspunkt for dit honorar kan dog være 2,5 gange den gennemsnitlige timeløn, som den privatansatte ingeniør, cand.scient. eller andet inden for samme årgang og uddannelsesretning ville kunne indtjene.

Er du momsregistreret selvstændig, skal du huske, at der skal tillægges moms, og det skal nævnes i kontrakten.

Forklar din timepris

Når du fortæller ikke-selvstændige, hvad du som selvstændig tager i timen, har du måske oplevet, at de himler med øjnene. Men de ved nok ikke, at du som selvstændig selv betaler for alt det, som en lønmodtager tager for givet, og som du derfor skal medtage i din beregning af dit honorar:

  • Ferie og Fridage
  • Sygdom
  • Efteruddannelse
  • Pension
  • Forsikringer
  • Kontorhold, rengøring og husleje m.m.

Desuden skal du tage højde for udgifter til rejseaktivitet og den tid, der er forbundet hermed, enten i dit honorar eller i din konsulentaftale med kunden.

Honorarberegner

IDA har udarbejdet en honorarsatsberegner så du kan beregne, hvilket niveau dit honorar og dermed timepris skal ligge på.

Ud fra din beregning kan du være mere tryg, når du prissætter dine ydelser.

Prøv honorarsatsberegneren

Udbetal løn til dig selv som selvstændig

Når du er lønmodtager, er det din arbejdsgiver, der udbetaler dig løn, og den løn bliver udbetalt som A-indkomst. Det vil sige, at arbejdsgiveren allerede har fratrukket diverse skatter. Din udbetalte løn kan du derfor bruge som du vil.

Som selvstændig er du dog din egen arbejdsgiver, og derfor er det også dig, der skal stå for at betale skatten. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, er det typisk overskuddet i virksomheden, der er din 'løn'.

Du modtager typisk honorarer og betalinger fra dine kunder som B-indkomst, og du skal derfor selv sørge for at betale skat og moms ud fra beløbet. Når alt i din virksomhed er betalt, kan du udbetale 'løn' eller overskuddet til dig selv.

Kontakt SKAT, hvis du har spørgsmål vedrørende skat - gå til skat.dk.

Opsparing i virksomheden

Det er meget forskelligt, hvordan man som selvstændig i en enkeltmandsvirksomhed udbetaler løn til sig selv.

Nogle vælger at udbetale alt overskud hver måned, så indkomsten svinger, og andre udbetaler en fast løn - det vil sige et fast beløb - hver måned. Beløbet er typisk et gennemsnit af, hvad man tjener gennem året.

Netbanksforsikring kan være en god ide

Hvis du vælger at spare op i din virksomhed og kun udbetale en smule af overskuddet til dig selv, så vær opmærksom på, at pengene på din erhvervskonto ikke er dækket af dine private forsikringer.

Det kan derfor være en idé at overveje at tegne en netbanksforsikring.

IDA Erhvervsforsikringer

IDA Erhvervsforsikring er et tilbud, som du som medlem kan benytte dig af, hvis du har egen virksomhed. Vi tilbyder ni forskellige forsikringer som kan kombineres, så de tilfredsstiller dine behov for både dig og din virksomhed.

Gå til idaforsikring.dk

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her