FAQ til IDAs facilitatoruddannelse

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål om IDAs facilitatoruddannelse.

 

FAQ for IDAs FacilitatoruddannelseLink kopieret

Få svar på dine spørgsmål her.

Hvad er udbyttet af uddannelsen?

Når du har gennemført IDAs Facilitatoruddannelse, har du trænet rollen som facilitator og afprøvet konkrete metoder, så du kan designe udbytterige netværksmøder ved at vælge og anvende metoder, der passer til ønskede mål og resultater.

Til undervisningen vil du blive introduceret til en række samtaleredskaber inkl. at adskille tale- og lyttepositioner, facilitere gruppesupervision, introducere feedbackprocesser samt en række metoder til idégenerering, prioritering, beslutning og opfølgning.

Derudover vil du lære at håndtere evt. modstand og konflikter i processen, samt at tage hensyn til både forskellige persontyper i netværket, samt din egen personlige stil som facilitator. 

Hvor mange facilitatorer bliver optaget?

Der optages 10-12 nye netværksfacilitatorer pr. uddannelse. 

Hvilke forpligtelser indebærer deltagelse i uddannelsen?

IDA betaler uddannelsen inklusiv løbende supervision, men som deltager indgår du en aftale om at deltage i den obligatoriske undervisning, supervision og at står for planlægning og facilitering af minimum 5 netværksmøder. Netværksmøderne vil ligge indenfor en periode på 24 måneder fra den obligatoriske undervisning er gennemført. Hvis du vælger at træde ud af forløbet, eller du ikke længere varetager din facilitatoropgave, hæfter du for betaling af kurset, som lyder på 5000 kr.

Hvordan vil den fysiske undervisning foregå?

Den fysiske del af facilitatoruddannelsen vil foregå hos IDA på Kalvebod brygge i København. For deltagere der ikke er bosat på Sjælland, vil udgifter som kost, logi og transport blive dækket af IDA.

Hvor meget tid skal jeg sætte af til uddannelsen?

Der vil være ca. 60 timers undervisning i form af e-learning, online undervisning og en fysisk kursusweekend. Derudover ca. 3 dages selvstudie i form af forberedelse til undervisningen og gruppearbejde. Inden første netværksmøde og imellem alle øvrige netværksmøder afholdes der derudover obligatoriske supervisionsmøder. 

Ligger undervisningen udenfor arbejdstiden?

Ja, som udgangspunkt vil undervisningen, gruppearbejdet, selve netværksmøderne og den dertilhørende evaluering ligge udenfor arbejdstiden. 

Hvor bliver netværksgrupperne baseret?

Vi vil bestræbe os på at tildele dig og din facilitatormakker netværksgrupper i nærheden af der hvor I bor/arbejder, men i sidste ende vil det afhænge af, hvor vi får tilmeldinger fra. Netværksgrupperne vil blive udbudt i hele landet.

 

Hvor vil selve netværksmøderne foregå?

Netværksgruppemøderne vil foregå i IDAs lokaler og IDA dækker udgift for forplejning og leje af lokale. 

Hvor mange medlemmer er der plads til i netværksgrupperne?

I selve netværksgrupperne vil der være op til 15 medlemmer.