Videoer: Byggeri og anlæg

Her finder du optagelser fra webinarer og møder indenfor ”Byggeri og anlæg”. Tryk på link for at afspille. God fornøjelse.

Miljøvurdering – Lynetteholm
Arkitektforeningen, Danske Landskabsarkitekter, Foreningen af Byplanlæggere og IDA inviterer til fælles medlemswebinar om miljøvurderingen af
Lynetteholm, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til den 25. januar.
19-01-2021
Varighed:01:59:42

Den nye strategi for bæredygtigt byggeri
Strategien har til formål at fremme den bæredygtige udvikling i byggeriet og den vil fokusere på emner inden for både de klimamæssige og de sociale samt de økonomiske områder.
18-01-2021
Varighed:00:58:47 

Kunstige betonrev
Få en introduktion til de tanker som DTUs forskere i samarbejde med Dansk Betonforening gør sig i disse år omkring hvordan vi på sigt skabe win-win løsninger for industri, energi og miljø til havs.
13-01-2021
Varighed:01:58:04 (2 videoer)

Made in sustainable concrete
Konferencen er målrettet alle byggeriets parter og vil med omdrejningspunkt i verdens mest anvendte byggemateriale – beton – give både politiske, faglige, æstetiske bud på, hvordan vi løfter den store opgave med at reducere betonbranchens CO2 udledning.
26-11-2020
Varighed:05:34:16 (13 videoer)

Vejen mod 2030 – Et Danmark uden energispild
Konference om Danmarks grønne omstilling med fokus på energieffektivitetens rolle.
19-10-2020
Varighed:03:00:00

Træ i bærende konstruktioner – brandteknisk dimensionering af trækonstruktioner
At bygge i træ og brandsikring er meget oppe i tiden og IDA-Brandteknik prøver derfor at sætte fokus på nogle af de udfordringer og metoder der er, når der bygges med træ.
01-10-2020
Varighed:02:00:05

BIM Forum 2020
Årets tema er #connect2collaborate, og vi stiller skarpt på, hvordan digitale værktøjer kan hjælpe dig med at samarbejde endnu bedre omkring BIM nu og i fremtiden.
16-09-2020
Varighed:03:04:00

Status på BR18 og den nye certificeringsordning for bla. brand
Webinar omkring implementeringen af den nye certificeringsordning for brandrådgivere samt en status på den nye BR18 set fra en større kommunes side og ikke mindst TBST.
25-08-2020
Varighed:01:38:52

Hvordan kan vi forbedre og optimere dokumentation på byggepladsen?
Bliv klogere på hvordan vi kan forbedre og optimere dokumentation på byggepladsen.
25-08-2020
Varighed:01:25:00

Nye guidelines for risikostyring i byggebranchen
Fire nye Værdibyg-vejledninger om risikostyring giver konkrete anbefalinger til hvordan den gode risikostyring kommer rigtigt fra start og udføres på byggeprojekter, samt hvordan udbudsfasen kan bruges aktivt til at reducere risici.
26-05-2020
Varighed:01:24:30

Nye kapitler i betonhåndbogen - Støbeforme og Stillads
Betonhåndbogen er både et digitalt opslagsværk og en lærebog. I denne video kan du høre om afsnittet Støbeforme og Stillads.
25-05-2020
Varighed:00:35:00

Nye kapitler i betonhåndbogen - Fabriksbeton
Betonhåndbogen er både et digitalt opslagsværk og en lærebog. I denne video kan du høre om afsnittet Fabriksbeton.
25-05-2020
Varighed: 00:34:15

Nye kapitler i betonhåndbogen - Betonelementer
Betonhåndbogen er både et digitalt opslagsværk og en lærebog. I denne video kan du høre om afsnittet Betonelementer.
25-05-2020
Varighed: 00:37:49

IDAs Video og webinarer

IDA laver hvert år et væld af webinarer, som spænder fra dybt fagtekniske emner inden for naturvidenskab, it og engineering til konkrete råd, om hvordan du håndterer dit arbejdsliv.

De foregår live, men efterfølgende kan du se dem i optaget version på IDAs hjemmeside.

Cirkulær Økonomi i Byggebranchen
Cirkulær økonomi handler om at bruge færre ressourcer i produktionen, om at forlænge produkters levetid, samt at se på affald som en ressource, der skal anvendes i produktionen igen.
06-02-2020
Varighed: 1:03:32 timer

Stålfiber i beton
Stålfiber i beton har gennem de sidste mange år været genstand for en stor debat og for en del prøvestøbninger. Mødet vil gennemgå status for anvendelse af stålfiber som konstruktiv armering i Danmark.
14-01-2020
Varighed: 02:44:48 timer

Imprægnering af beton - Fup eller fakta
Hør bla. om hvad foreligger af forskning fra de øvrige nordiske lande omkring imprægnering af nye tætte betoner?
04-11-2019
Varighed: 01:59:58 timer

FN’s verdensmål byggesektoren Konkretisering og målbarhed af FN's verdensmål
Cowi og DTU udvikler et simpelt og videnskabeligt baseret værktøj v/Susanne Vedel Hjuler, Cowi A/S
01-10-2019
Varighed: 00:30:32 minutter

FN’s verdensmål byggesektoren - Bæredygtig udvikling - Strategi, eksperimenter og verdensmål, set fra entreprenør
v/Martin Manthorpe, Direktør strategi-, kunde- & forretningsudvikling og public affairs. NCC Danmark A/S
01-10-2019
Varighed: 00:34:02 minutter

FN’s verdensmål byggesektoren - Verdensmålene er en løftestang til at stille ambitiøse krav i byggeriet
Dansk Byggeri har i 2019 vedtaget en ny bæredygtighedspolitik v/Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri
01-10-2019
Varighed: 00:27:36 minutter

FN’s verdensmål byggesektoren - Dansk Byggeris bæredygtighedspolitik 2019
Dansk Byggeri har i 2019 vedtaget en ny bæredygtighedspolitik v/Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri
01-10-2019
Varighed: 00:28:47 minutter

FN’s verdensmål byggesektoren - Hvorfor er det vigtigt at kunne måle på bæredygtigheden?
v/Michael Hauschild, Professor, Viceafdelingsleder, Sustainability division, DTU Management
01-10-2019
Varighed: 00:57:17 minutter

Brugen af simuleringsværktøjer i byggebranchen, inden for geoteknik, beton og stål
FEA er en computeriseret metode til simulering af hvordan konstruktioner reagerer, når de udsættes for kræfter, vibrationer, varme eller andre fysiske påvirkninger.
18-03-2019
Varighed: 02:34:27 timer

Træbeklædning og brand
Trenden i det danske byggeri er træ, både som bærende og adskillende konstruktioner og ikke mindst i bygningernes facader.
Er branchen tilstrækkeligt velinformeret om de udfordringer anvendelsen af træ giver såvel i byggefasen og ikke mindst i den efterfølgende driftsfase?
08-01-2019
Varighed: 01:40:37 timer​

Den bæredygtige byggeplads og Cirkulær økonomi i Byggesektoren
En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen.
13-11-2018
Varighed: 03:16:51 timer

Højhusbyggeri - in-situ eller elementer
Der bygges flere og flere højhuse i Danmark. Bygges der i højden er det samtidig nødvendigt at kaste et kritisk blik på byggemetoden.
27-09-2018
Varighed: 00:27:10 timer

Genanvendelse af beton i Holland - Hvad kan vi lære af de hollandske erfaringer?
I Holland har der i flere år været politisk fokus og opbakning til at etablere et professionelt marked for genanvendte ressourcer.
27-09-2018
Varighed: 00:33:10

Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
Betydningen af optimalt indeklima på ens velvære og arbejdsindsats, og hvordan vi kan vi opnå det. Løsninger på ventilations- og varmeautomatik bliver gennemgået.
17-09-2018
Varighed: 03:45:52

Byggeriet mister store digitale gevinster
Ny teknologi til at optimere byggeprojekterne er klar til brug. Men de gyldne muligheder bremses på vej til byggepladsen af mennesker og manglende samspil.
23-08-2018
Varighed: 03:45:23

Ny forskning - Brandteknik
Denne video vil give et indblik i forskellige forskningsprojekter, der er udført de seneste år.
29-05-2018
Varighed: 01:41:59 timer​

Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget
Vi skal vi høre om betydningen at medtage "optimering af energi og indeklimaet", ved opstarten af et byggeprojekt som man senere ved brugen vil tjene hjem, med tilfredse brugere og minimering af energiforbruget.
12-04-2018
Varighed: 02:59:24 timer

Udfordringer med klimatilpasning i kystnære byer
Kystnære byer over hele landet skal ruste sig til en fremtid med havvandsstigning og stormflod.
23-03-2018
Varighed: 03:14:12 timer

Betonhåndbogen - Concrete Temperature and Thermal Stresses
To understand the temperature development due to cement hydration in concrete structures and the thermal stresses that derive from that.
15-03-2018
Varighed: 00:39:59 minutter

Betonhåndbogen - Carbonatisering af beton
Præsenterer aspekter om betons carbonatisering og ser på moderne bindemiddeltypers betydning for betons carbonatisering.
14-03-2018
Varighed: 00:29:30 minutter

Seminar om isoleringsmaterialer – egenskaber og anvendelse
Dette webinar omhandler almindelige kendte isoleringsmaterialer og fremtidsisoleringer i form af superisoleringsmaterialer og brugen af dem.
23-01-2018
Varighed: 03:07:41 minutter

Anvendelse af genbrugsbeton - Genanvendelse af beton til nyt byggeri
Der er nu reel interesse for at bygge med genbrugsbeton.
08-11-2017
Varighed: 00:21:09 minutter

Genbrugsbeton - Betonbranchen har klare ambitioner
I branchefællesskabet Dansk Beton har man stort fokus på bæredygtighed. Det gælder også genanvendelse af nedknust beton i ny beton. Hør om de initiativer, som branchen har igangsat for genanvendelse af gammel beton i ny beton og genanvendelse af restproduktion i ny produktion.
11-08-2017
Varighed: 00:23:41 minutter

Anvendelse af genbrugsbeton - Cirkulær økonomi og beton
Kortfattet indledning om erfaringer og status for genanvendelse af beton. Derefter gives en vurdering af mulighederne for optimering af genanvendelse af beton med hensyn til ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi samt mulighederne for markedsføring af knust beton som tilslag til ny beton.
08-08-2017
Varighed: 00:26:15 minutter

Anvendelse af genbrugsbeton - Genbrugt beton som standardvare
Genbrugt beton som standardvare? v/ Civ. Ing. Christian Munch-Petersen, Formand for S328 (standardiseringsudvalg for materialet beton)
08-08-2017
Varighed: 00:25:31 minutter

Betonhåndbogen - Rør, brønde og bygværker
Præfabrikerede betonemner bidrager til et godt, sikkert og hurtigt byggeri, så byggeprocessen kan fremskyndes og der kan sikres en lang levetid af det byggede.
31-03-2017
Varighed: 00:33:19 minutter

Betonhåndbogen - Proportionering af beton
En god proportionering af beton gør det muligt, at designe betonen optimalt til den ønskede anvendelse.
30-12-2016
Varighed: 00:23:02 minutter

Betonhåndbogen - Beton og arkitektur
Betonen giver arkitekten en række helt unikke muligheder for at få den form, funktion og udseende, som arkitekturen fortjener.
30-12-2016
Varighed: 00:25:09 minutter

Betonhåndbogen – Konsistens
Betonens konsistens er altafgørende for en god og effektiv udstøbning af betonen.
30-12-2016
Varighed: 00:27:38 minutter

Betonhåndbogen - Betonkonstruktioners tilstand
Vurderinger af konstruktioners tilstande er vitale for at kunne planlægge drift og vedligehold optimalt.
30-12-2016
Varighed: 00:32:56 minutter

Betonhåndbogen - Flyveaske - inkl. Fremtidsperspektiver
Flyveasken er et affaldsprodukt fra energiproduktionen, der i mange år har fungeret som et godt råmateriale til betonproduktionen.
30-12-2016
Varighed: 00:30:36 minutter

Betonhåndbogen - Chloridindtrængning
Grundlæggende forhold og simple modeller forklares, der vises eksempler på observationer og begrebet kritisk kloridindhold kommenteres.
30-12-2016
Varighed: 00:41:54 minutter

Betonhåndbogen - Alkali-kisel reaktioner
Chlorid i beton er ofte en væsentlig årsag til armeringskorrosion og kan begrænse levetiden af betonkonstruktioner.
07-12-2016
Varighed: 00:32:50 minutter

Betonhåndbogen - Intro Betonhåndbogen / Krav til beton
Kapitlet "Krav til beton" gennemgås.
24-02-2016
Varighed: 00:23:36 minutter