Teknologi og Netværk

Omfatter Netværk & Aktive samt Teknologiske Netværk.

 

Netværk og Aktive

Afdelingen har ansvar for IDAs 8 regionsråd samt for kompetencefora og afdelinger under de 8 regioner. Afdelingen har også ansvar for drift og udvikling af IDAs mødesystem samt IDAs evalueringssystem. Herudover er det afdelingens ansvar at arbejde med udvikling af hele IDAs aktive-indsats.

Teknologiske Netværk
Afdelingen har i samspil med de fagtekniske selskaber og regionale grupper ansvaret for at understøtte udviklingen af aktiviteter inden for det teknologiske område.

Aase Rhode
områdedirektør,
Teknologi og netværk
aar@ida.dk
33 18 97 29
24 60 97 37
  

Sekretær: Nina Seierup von Ahnen 33 18 46 41

 

Netværk og Aktive

Lene Christensen 
afdelingschef,
Netværk og Aktive
lec@ida.dk
33 18 47 14
  
Anne-Mette Hoff 
udvikler
amh@ida.dk
33 18 97 89
  
Annette Terp
Andersen

kursuskoordinator       
ata@ida.dk
33 18 47 65
  
Bente Hessellund
Vedel

netværkskoordinator
bhv@ida.dk
33 18 97 80
  
Chanett Roland
netværkskoordinator
P.t. på orlov
  
Daniel Rea Kragskov
studentermedhjælper
drk@ida.dk
  
Eva Maj Holmgård
netværkskoordinator
emh@ida.dk
33 18 46 45
  
Helle Ekstrøm
netværkskoordinator
hek@ida.dk
33 18 97 02
  
Henriette Bloch
Vejbæk

netværkskoordinator
hbv@ida.dk
33 18 47 60
  
Jakob
Morthorst-Jensen

faglig koordinator
jmj@ida.dk
33 18 46 29
  
Jeppe Skals 
studentermedarbejder
jep@ida.dk
  
Line Skrydstrup Kristensen
studentermedhjælper
lsk@ida.dk
  
Lisa Østerberg
Jeggesen

netværkskoordinator
lis@ida.dk
33 18 97 41
  
Lisbeth Kauslund
netværkskoordinator
lik@ida.dk
33 18 97 03
  
Lotte Bredahl Helweg
netværkskoordinator
lhe@ida.dk
33 18 46 32
  
Maj Brincker Højring
konsulent,
Change Manager
mbh@ida.dk
33 18 47 91
  
Michael Kunov
studentermedarbejder
mku@ida.dk
  
Thor Høy Kejser
studentermedhjælper
thk@ida.dk
33 18 47 59
  
Tina Ryoon            
Andersen

konsulent
tra@ida.dk
33 18 47 97
  
Tine Uldahl Vigsø
studentermedhjælper
tuv@ida.dk
33 18 55 59
  

 

Teknologiske Netværk

Henrik Thamdrup
afdelingschef,
Teknologiske Netværk
ht@ida.dk
20 87 47 03
  
Anne Dalgaard
netværkskoordinator
ada@ida.dk
33 18 46 34
  
Anne-Mette Bach
netværkskoordinator
amb@ida.dk
33 18 97 00
  
Annette Bagge
Poulsen

netværkskoordinator
abp@ida.dk
33 18 46 44
  
Charlotte Faber     
projektleder,
chefkonsulent
cf@ida.dk
33 18 46 42
  
Christine
Simonsen Nielsen

netværkskoordinator
csn@ida.dk
33 18 46 04
  
Hanne Høy Kejser
netværkskoordinator
hhk@ida.dk
33 18 97 01
  
Hans Ravnkjær     
Larsen

chefkonsulent
hrl@ida.dk
33 18 55 98
  
Helle Borch
netværkskoordinator
hbo@ida.dk
33 18 46 50
  
Henrik Føhns
podcast-redaktør
hfo@ida.dk
33 18 46 85
  
Jytte Bjørnskov
netværkskoordinator
jb@ida.dk
33 18 46 47
  
Line Nygaard
studentermedhjælper
lny@ida.dk
33 18 46 82
  
Linnea Edström
studentermedhjælper
led@ida.dk
33 18 47 03
  
Marie Christensen
studentermedhjælper
mcr@ida.dk
33 18 46 98
  
Rolf Ask Clausen  
fagteknisk udvikler
rac@ida.dk
33 18 46 59
  
Sylvie Østergaard
Chambelland

assistent
syc@ida.dk
33 18 48 03
  
Tino Rabe
Tønnesen

chefkonsulent          
trt@ida.dk
33 18 46 33