FAGLIG INSPIRATION

IDA er for dig, der gerne vil være en del af et fagligt netværk med mere end 100.000 medlemmer. Hvad enten du er ingeniør eller naturvidenskabeligt uddannet - specialist, leder eller selvstændig - kan du melde dig ind her.

Meld dig ind

Populære emner

Vision 2025

IDAs Repræsentantskab har vedtaget Vision 2025....

Mærkesager

IDAs indflydelsesarbejde tager afsæt i følgende mærkesager, der er besluttet i IDAs Hovedbestyrelse april 2017....

Varsling af sympatiblokade - politikadetter

De sammenbrudte forhandlinger om indgåelse af kollektiv aftale om løn- og ansættelsesvilkår mv. for politikadetter i politiet, og det af CO10 sendte blokadevarsel af 8. juni 2017, ...

Viden

Tech-giganter går ind i kampen om internetadgang til alle

20. juli 2017

Over halvdelen af jordens befolkningen lever uden internet, men det skal der gøres noget ved. En luftballon, en drone eller en satellit er blandt nogle af budene fra tech-giganterne Google, SpaceX og Facebook, der skal give internetadgang til alle.

Find mere viden på IDA Universe

Nyheder fra Ingeniøren

Læs mere på Ing.dk