Kurser: Data science

Data science er et komplekst område, og der er rift om dygtige databehandlere. Få værktøjerne til alt fra indsamling og datavask til visualieringer og modelleringer samt machine learning.


Hvordan kan dine data skabe strategisk værdi?

De enorme mængder af data, som alle virksomheder og organisationer ligger inde med, får først værdi i det øjeblik, de bliver indsamlet, analyseret og anvendt.

Begreber som big data, machine learning, datavisualisering, datahåndtering og datavask er derfor noget, der i høj grad er relevant og essentielt som grundlag for forretningsudvikling og strategiske beslutninger.

Når du arbejder med Data Science, anvender du netop alle de bearbejdede datamængder til at se fremad og til at kunne forudsige mønstre og tendenser.

Stor efterspørgsel efter kompetencer inden for machine learning, big data og data science

At blive klædt på til at kunne håndtere og arbejde med store datamængder, at kunne udvikle læringsalgoritmer og modeller, samt at kunne træffe kvalificerede beslutninger ved hjælp af data, er kvalifikationer, der er meget efterspurgte.

Uanset om du søger viden om, hvordan du kommer i gang med machine learning, har brug for kompetencer inden data visualisering og big data eller gerne vil lære at skrive Python eller R (som er to af de mest populære programmeringssprog inden for data science), så er det kompetencer der kan øge din markedsværdi og skabe grundlag for at virksomheden fremadrettet kan træffe strategiske beslutninger og udvikle forretningen på baggrund af kvalificerede data.

Løbende nye kurser
Vi opdaterer løbende vores kurser samt sikrer, at vi konstant har det rigtige kursusudbud, men savner du alligevel et kursus eller er du i tvivl om, hvad der vil være det rigtige for dig at vælge, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent