Arrangement

Årsmøde ManifiQue

Køge

Torsdag d. 08. marts 2012

Kl. 17:00 - 18:45

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder forslag - Christina Cohr
2. Årsberetning v/Lisbeth Dahl Jørgensen
3. Fremlæggelse af "ManifiQue" 's regnskab i perioden 1/1-31/12 2011 v/Anne Brolund
4. Fremtidige aktiviteter og budget for 2012 v/Lisbeth Dahl Jørgensen
5. Indkomne forslag og ændringer til forretningsorden.

6. Valg af bestyrelse
7. Evt.


Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse. Forslag mailes til IDA v/ Lis Østerberg Jeggesen lis@ida.

 

Ca. Kl. 17.45 spisning og netværk ”bordet rundt”                 

Ca. Kl. 18.45 Slut

 

KL. 19. Foredrag: Viljen til sejr 2 – Coping! Med Arne Nilsson i samme bygning.

 

Bemærk: som deltager i årsmødet vil vi sikre dig en billet til foredraget. Du tilmeldes derfor samtidig til foredraget med Arne Nilsson. Du skal dog af administrative årsager tilmelde dig selv gennem mødetilmeldingen.

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Deltagerafgift og tilmeldning:

Mødet er åbent for alle ManifiQue medlemmer

Det er gratis for medlemmer at ManiQue medlemmer at deltage.

 

Aht. bespisning er der tilmeldingsfrist mandag d. 5.marts 2012

 

Tilmeldning sker via IDA’s hjemmeside elIer ring IDA´s mødetilmelding, tlf.: 33 18 48 18


Optagelse i ManifiQue kvindenetværk:

Henvendelse om optagelse i ManifiQue sker pr. mail til IDA v/ Lisa Østerberg Jeggesen lis@ida.dk

 

Praktisk Info

Hvor

Teaterbygningen i Køge

Bag Haverne 1

4600 Køge


Hvornår

Torsdag d. 08. marts 2012

Kl. 17:00 - 18:45


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

06. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

32


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

125712


Arrangør

ManifiQue, IDA Sjælland